twitter google+ facebook

Bestilling af vejr- og klimadata

DMI kan mod betaling levere klimadata i en række forskellige formater efter behov.

Klimadata som papirudskrift

  • En række standard tabeludskrifter med oplysninger om temperatur, nedbør, lufttryk, sigtbarhed, skydække, luftfugtighed, med videre
  • Lynkort, der viser lynnedslags geografiske placering inden for en given periode.
  • Vindfrekvensdiagrammer (vindroser), der grafisk viser forholdene mellem observerede vindhastigheder og vindretninger.
  • Statistisk bearbejdede data, for eksempel månedsmiddel af temperaturer i en periode.

Klimadata på digital form

  • Observationer, for eksempel temperaturerne i en periode.
  • Statistisk bearbejdede data, for eksempel månedsmiddel af temperaturer i en periode.

Klimadata i abonnement

  • Individuelt tilpassede produkter.

Ved bestilling af specifikke klimadata er den hurtigste og enkleste løsning kontakt via webmail. Ved behov for personlig betjening ring på tlf. 39 15 75 00, mandag til fredag 9-12.

Pr. mail

Benyt vores kontaktformular via webmail.

Pr. post

DMI
Lyngbyvej 100
2100 København Ø