twitter google+ facebook

Kunsten at holde regnen i kort snor

Akkumuleret regmængde over et område

DMI måler nedbør på forskellige måder. En af måderne er ved hjælp af radardata. DMI har udviklet et overvågningsprodukt til Lynetten baseret på nedbørsradardata

 

Lynettefællesskabet er Danmarks største spildevandscenter. Hvert år renser fællesskabet 80-110 mio. m3 vand fra private hjem, erhverv, industri og nedbør, der svarer til forureningen fra 1,1 mio. mennesker. Alt vandet bliver renset på de to renseanlæg Lynetten og Damhusåen. Lynnetefælleskabet ejes af otte kommuner i Storkøbenhavn. Renseanlægget Lynetten får spildevand fra den nordøstlige del af Lynettefællsskabets opland og dækker et område på 76 km2 med et indbyggertal på ca. 535.000 mennesker.

 

DMI anvender fem nedbørsradarer, der dækker hele Danmark. En vejrradar måler nedbør ved at udsende en radiobølge, som er en puls, og efterfølgende måles der, hvor meget der reflekteres tilbage til radaren. Jo mere nedbør, jo mere reflekteres der. Radaren måler nedbør i et område ud til 240 km hvert 10. minut.

 

Fordelen ved at anvende radardata til måling af nedbør er, at kunne overvåge et større område. Lynnettefællesskabet henvendte sig til DMI, fordi de havde et behov for at kunne følge udviklingen af nedbør over tid, i relation til styringen af spildevand fra et større byområde. DMI udviklede et overvågningsprodukt til Lynetten baseret på nedbørs radardata. Produktet registrerer om der falder nedbør inden for en radius af 100 km. fra Lynetten i København. Derefter akkumuleres nedbør og vises hver 30. minut sammen med udvalgte målere i området. Dette fortsætter indtil nedbøren stopper igen.

 

DMIs produkt er en prototype, som Lyntetten anvender til at overvåge om nedbøren er let (få mm), moderat (5-20 mm) eller kraftig (mere end 20 mm). Produktet er lavet med visning i GoogleEarth og nedbøren vises med en opløsning på 1 x 1 kilometer, så man kan zoome ind på et lokalområde.