twitter google+ facebook

Kartofler uden skimmel – Vejrinformationer til landbruget

Foto: Martin Agersted Jarl

Detaljeret viden om vejret er afgørende for landbruget i Danmark. DMI har derfor i en lang årrække samarbejdet tæt med nogle af landbrugets forsknings- og videnenheder om levering af beslutningsstøtte til landbruget baseret på meteorologiske data. Samarbejdet startede i sin tid med Dansk JordbrugsForskning, som udviklede en informationsside, Pl@nteinfo. I dag driver Videncentret for Landbrug (VFL) informationssiden www.landbrugsinfo.dk.

 

VFL har den landbrugsfaglige viden, der gør dem i stand til at udvikle modeller for vandingsbehov, gødningsbehov, sprøjtningsbehov og en hel masse andet. Til det formål er der brug for deltaljeret meteorologiske informationer, og det er her at DMI kommer ind i billedet. DMI og VFL har i et tæt samarbejde udviklet en målrettet service. En service, der on-demand leverer netop de meteorologiske observationer og prognoser, der er nødvendige for VFLs planteavlsmodeller.

 

Når landmanden logger sig på sin personlige Landbrugsinfo-side og eksempelvis beder om at få en prognose for, hvornår det er mest optimalt at sprøjte mod kartoffelskimmel på netop hans mark, sendes straks en forespørgsel af sted til DMI om at få lige præcis de data, modellen skal bruge. Data trækkes automatisk ud af en database og sendes afsted, hvorefter modellen kan foretage de nødvendige beregninger. Og få sekunder efter præsenteres landmanden for resultatet på sin skærm.

 

VFL kan derudover foretage statistiske beregninger og analyser på baggrund af de data, de henter fra DMI. DMIs viden og data kommer på denne måde i arbejde for erhvervslivet – i form af landbruget – og for samfundet generelt i form af et bedre miljø gennem optimal benyttelse af gødning, sprøjtemidler og vanding. Og måden det sker på, er gennem et tæt og langvarigt samarbejde med brugerne af DMIs data.