twitter google+ facebook

DMI-ensembler

DMI-ensembler bruges til at håndtere usikkerheden i vejrprognoser. DMI-ensembler er i stand til at kortlægge alternative vejrmæssige scenarier, som de almindelige vejrprognoser ikke tager højde for. DMI-ensembler kan for eksempel bruges af energisektoren til at vurdere, om de skal købe strøm fra andre producenter eller lade vindmøllerne dække behovet.

DMIs prognoser bruges allerede i dag af energiselskaber og kraftvarmeværker, men de vejrmodeller, der producerer prognoserne, er forbundet med usikkerheder. DMI-ensembler er et værktøj, der kan afsløre usikkerhederne på et grundlag baseret på DMIs anerkendte vejrmodel HIRLAM.

DMI-ensembler – præcis usikkerhed

DMI har siden 2009 arbejdet med ensemble-prognoser. DMI-ensembler er det første operationelle ensemble-produkt, som produceres på baggrund af DMIs egen vejrmodel, DMI-HIRLAM.

En almindelig (deterministisk) DMI-prognose laves ud fra en vejrmodel, der indeholder en så præcis beskrivelse af vejret nu – vejrmodellens begyndelsestilstand – og et antal fysiske ligninger for vejrets udvikling.

I princippet er en ensemble-prognose det samme som en almindelig prognose – bortset fra at her kører DMI samme vejrmodel 25 gange med små variationer i begyndelsestilstanden og i de fysiske ligninger.

Resultatet bliver en samling af 25 mere eller mindre forskellige prognoser, der kortlægger 25 mulige vejrscenarier i de kommende to døgn. Stor spredning i ensemble-prognoserne er lig med stor usikkerhed i den almindelige prognose, men fortæller også noget om, hvor omskifteligt vejret er.

Med DMI-ensembler får du et kvantitativt bud på størrelsen af prognosens usikkerhed

Når for eksempel den almindelige (deterministiske) prognose siger, at det vil blæse 10 m/s kl. 6 om morgen, kan det være at det reelt bliver på et andet tidspunkt, for eksempel kl. 8. DMI-ensembler kan bruges til at vurdere, hvornår der er størst sansynlighed for, at det vil blæse 10 m/s.

Beslutningsredskab

For energiselskaber og kraftvarmeværker er viden om usikkerheden et uundværligt redskab i relation til at træffe beslutninger om for eksempel de næste 54 timers produktion af varme og el og køb eller salg af el. Vi kalder det den ”præcise usikkerhed”. Præcis, fordi DMI-ensembler giver det bedste statistiske grundlag for at kunne vurdere usikkerhederne, når du anvender vejrprognoser inden for de to første døgn.