twitter google+ facebook

Specialprodukter

Foto: Martin Agersted Jarl

Specialprodukter tilpasses virksomhedens individuelle behov og ønsker. Indholdet kan være aktuelle observationer, prognoser, historiske prognoser og/eller ensembler. DMI leverer blandt andet individuelle vejrdatafiler til energibranchen, som bruges til energiplanlægning, styring og beregninger.

For eksempel er elproduktion fra vindmøller for de kommende døgn og det forventede energiforbrug til husopvarmning begge afhængige af parametrene: Vind, temperatur og solindstråling. Pålidelige prognoser for disse parametre er essentielle for optimal styring og planlægning af el- og varmeforsyningen.

Alle observations- og prognosedata leveres via DMIs FTP-server. Du kan læse mere om de forskellige datatyper nedenfor.

Observationer
Du kan modtage observationer fra hele verden hver 3. time, og helt ned til hver 10. minut for Danmark. Observationer for Danmark kommer blandt andet fra DMIs faste 55 SYNOP-stationer på landjorden og fra DMIs 65 automatiske nedbørsmålere. Læs mere om observationer.

Prognoser fra HIRLAM og ECMWF
Prognoser for hver time 54 timer frem leveres 4 gange i døgnet fra DMIs egen vejrmodel HIRLAM, der dækker Danmark, Nord- og Mellemeuropa. ECMWF leverer prognoser for hele verden hver 3. eller hver 6. time 240 timer frem. Læs mere om prognoser.

DMI-ensembler
DMI-ensembler beregnes med DMIs vejrmodel HIRLAM. Med DMI ensembler får du et kvantitativt bud på, hvor sikker eller usikker prognosen er. DMI-ensembler egner sig derfor til beslutninger, der gælder denne dags eller morgendagens produktion, køb eller salg. Læs mere om ensembler .

Potentiale for vindenergi
DMI leverer også prognoser for, hvor meget vindenergi en vindmølle kan producere i 50, 100 og 150 meters højde. Potentialet for vindenergi er et tal mellem 0 og 100 %, hvor 100 % er den maksimale energi, en given vindmølle kan producere. Potentialet beregnes under antagelse af, at en vindmølle giver maksimal produktion, når vindhastigheden er mellem 15 m/s og 25 m/s, og at energiproduktionen slår fra, når vindhastigheden er under 3 m/s eller over 25 m/s.

Historiske prognoser
DMI arkiverer en stor mængde historiske HIRLAM model data, herunder vindprognoser, som med fordel kan bruges af energivirksomheder. Energivirksomheder har for eksempel ofte behov for at undersøge, hvordan vindprognoser ser ud i udvalgte områder før opførelsen af vindmølleparker og kalibrering af andre modeller vedrørende energi produktionen.

Kontakt:
DMI, Salg og Produktudvikling
Tlf.nr.: 39 15 75 00
E-mail: salg@dmi.dk