twitter google+ facebook

Havisens bevægelse og koncentration

Satellitprodukter fra Center for Ocean og Is fra det Arktiske område.
Animationerne viser isudbredelsen i det Arktiske Ocean gennem de seneste 30 dage.

Havis koncentration