twitter google+ facebook

Distribution af isinformation

Istjenesten

Telefon: +45 39 15 73 15
Fax: +45 39 15 73 00
E-mail: iskort@dmi.dk

Operationen

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
Lyngbyvej 100
DK-2100 København Ø

Ismeldinger via KNR - Grønlands Radio

Efter en indenskærs-isrekognoscering udarbejdes en ismelding, som oplæses i KNR’s grønlandske & danske serviceudsendelse. 

Transmission af iskort via email og telefax

Iskort sendes via email til havnekontorer i udvalgte kystbyer og til de Grønlandske rederikontorer.

Ved henvendelse fra brugere udsender Iscentralen iskort (i pdf-format) via email.

Forkortede ismeldinger fra kystradiostationer

For hvert Kap Farvel-iskort (kort 1) udarbejdes en forkortet ismelding (Reduced Ice Report). Den forkortede ismelding angiver isens ydergrænser og udsendes også som NAVTEX.