twitter google+ facebook

Ismelding
Satellitbaseret Indenskærs Ismelding
Udsendt 18. januar 2019 15:30 UTC


På satellitdata optaget 18. januar 2019 09:29 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til båkeruten Nanortalik - Frederiksdal, blev følgende isforekomster observeret:

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte skosser.

02. I Isaløb: Enkelte skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte isbjerge og skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte isbjerge og skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte isbjerge og skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte skosser.

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser.

09. I ruterne Kobberminebugt - Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser.

11. I Torssukatak: Enkelte skosser.

12. I Knækket: Enkelte skosser. Ved Nyboes Kanal fastis af tyndis.

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte isbjerge og skosser.

14. I Sermilik: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

15. I Akugdleq: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og spredte skosser

17. I Sydlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser.

18. I området vest for Ugarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

19. I Qornoq: Spredte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.

22. I Kuanit Sava: Spredte isbjerge og mange skosser.

23. I Bredefjord: I vestlige del spredte isbjerge og skosser. I centrale del bælter af 7-9/10 bræis og i østlige del områder med 6-9/10 bræis og tyndis, ellers spredte isbjerge og skosser.

24. I ruten Narsaq Sund 0 Tasiussaq: Bælter med 7-9/10 bræis og områder 6-9/10 bræis og tyndis, ellers spredte isbjerge og mange skosser.

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Spredte isbjerge og skosser nord for Unertoq, ellers enkelte isbjerge og skosser.

26. I ruten syd om Qarmat: Enkelte isbjerge og spredte skosser syd og sydvest for Qarmat, ellers enkelte isbjerge og skosser.

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser.

28. I Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser.

29. I Teisteløb: Enkelte isbjerge og skosser.

30. I Tuno: Spredte isbjerge og skosser.

31. I Tunuaraq: Spredte isbjerge og skosser.

32. I Narsaq Sund: Enkelt revle af bræis, ellers spredte isbjerge og skosser.

33. I Narsaq havn: Enkelte skosser.

34. I Skovfjord: Enkelte isbjerge og skosser.

35. I Tunugdliarfik: I nordlige del spredte bælter med 5-8/10 bræis og tyndis. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Enkelte isbjerge og skosser.

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og skosser.

38. Ved Mato Fyret: Enkelte skosser.

39. I Qaqortoq havn: Enkelte skosser.

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliku Fjord: Enkelte skosser.

42. I ruten Qaqortoq - Niaqornatsiaq: Enkelte isbjerge og skosser.

43. I Ikerasarssungnut: Enkelte skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Enkelte skosser.

45. Ved Niaqornatsiaq: Enkelte skosser.

46. I ruten Niaqornatsiaq - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte isbjerge og skosser.

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Enkelte skosser.

50. Ikerasak ved Sardloq: Enkelte skosser.

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte skosser.

52. I Umanarssup tunua: Enkelte skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Enkelte skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte skosser.

55. I Qaersup Ikerasa: Enkelte skosser.

56. Nord om Qeqertarssuaq: Enkelte skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Enkelte skosser.

59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Enkelte skosser.

60. I ruten syd om Sagdlia: Enkelte skosser.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte skosser.

62. I sydlige Umanartut: Enkelte isbjerge og skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte skosser.

66. Nord for Arnarqat: Enkelte skosser.

67. Syd for Arnarqat: Enkelte isbjerge og skosser.

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Enkelte skosser.

71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Enkelte isbjerge og skosser.

72. Vest for Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

73. Syd for Sermersoq: Enkelte skosser.

74. Øst for Thomsens Ø: Enkelte isbjerge og skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

76. I Quagssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

77. I Nanortalik havn: Ingen is observeret.

78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Enkelte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Enkelte skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Enkelte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte skosser.

83. I båkeruten Nanortalik - Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser.

På satellitdata optaget 15. januar 2019 09:25 UTC for strækningen Frederiksdal til Prins Christian Sund, blev følgende isforekomster observeret:

84. I ruten Nanortalik - Frederiksdal: Enkelte isbjerge og skosser.

85. I ruten Frederiksdal - Aappilattoq: Enkelte isbjerge og skosser, i nordlige del dog spredte isbjerge og skosser.

86. I ruten Aappilattoq - Sermerunerit: Syd for Igdlorssuit havn, samt ud for Sermerunerit bælter med 7-8/10 bræis, ellers enkelte isbjerge og skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: I den østligste del spredte isbjerge og skosser, ellers enkelte isbjerge og skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Især syd for Kangerdluk spredte revler af bræis. Ellers enkelte isbjerge og mange skosser.

89. I Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

Næste indenskærs ismelding forventes udsendt d. 19. januar 2019.

For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen DMI Istjenesten.