twitter google+ facebook

Iskort

Istjenesten udarbejder iskort for de grønlandske farvande, primært til brug for skibsfarten.

Istjenesten udarbejder et oversigtskort med fast udsnit to gange ugentligt (mandag og torsdag), samt mere detaljerede regionale iskort: Kap Farvel-området (mellem 59°N og 62°N) kortlægges flere gange ugentligt hele året, mens iskort med skiftende dækning af vest- og østkysten udarbejdes efter årstid og besejling.

Istjenestens iskort benytter WMO’s (World Meteorological Organisation) internationale havis-klassificering også kaldet Ægkoden.

Find de seneste iskort her:

Iskort Grønland
Iskort Grønland Kap Farvel Østgrønland Vestgrønland

Den aktuelle havisudbredelse omkring Grønland fra seneste oversigtskort.

Iskort arkiv

Iskort udarbejdet over Grønland siden april 2010 kan findes her: Iskort arkiv i farver.

 

Oversigtskortene, som er blevet udarbejdet af Istjenesten ugentligt i perioden 2000 til 2009 og to gange ugentligt siden 2010, kan hentes her (pdf, ca. 8 Mb): 

2000    2001    2002    2003    2004  
2005    2006    2007    2008    2009  
2010    2011

Gennemsnitlig isudbredelse (pdf)

Henvendelser om tidligere udarbejdede regionale iskort kan rettes til Istjenesten på Iskort@dmi.dk.