twitter google+ facebook

Fortolkning af iskort

Koden og symbolerne på de iskort der udarbejdes af Istjenesten følger World Meteorological Organizations (WMO) konvention for beskrivelse af havis. Koden er beskrevet i figurerne nedenfor.

 

Ægkoden

Ægkoden

 

 

Iskoncentrationskoden

Iskoncentrationskoden

 

 

Symboler og linier

Symboler og linier