twitter google+ facebook

Iskort - Kap Farvel

Området omkring Kap Farvel er et af de farligste farvande i verden for skibsfart. Det skyldes de undertiden meget barske vejrforhold kombineret med tilstedeværelsen af både isbjerge og metertykke isflager.

Kortlægningen af is i netop Kap Farvel området har derfor højeste prioritet for DMI, og det er således også det område, hvor iskortlægning foregår med størst hyppighed.

 

Find de seneste iskort her:

Iskort Kap Farvel

Isforholdene i Kap Farvel området er i høj grad styret af den Østgrønlandske Havstrøm, der transporterer store mængder af havis og gletscheris (isbjerge) ned langs den østgrønlandske kyst og i sidste ende rundt om Kap Farvel.

Der forekommer isbjerge i Kap Farvel området året rundt, hvorimod der som regel er frit for havis i perioden august-december. Det skyldes at havisen smelter væk i løbet af sommeren og, det tager nogle måneder for Storisen (metertyk havis der er under flere års dannelse i Polarhavet) at blive fragtet hele vejen ned langs den østgrønlandske kyst.