twitter google+ facebook

Strøm

strom

Østerrenden N Vengeancegrund Drogden Fyr Alle klokkeslæt er i dansk tid, dvs. henholdsvis normal- og sommertid.

Billedet viser målinger fra ca. 5 m’s dybde. Målingerne er højst 60 minutter ældre end tidsstemplet.

Hvis målinger ikke er tilgængelige vises i stedet modelbaserede prognoser.

Dato: