twitter google+ facebook

Havtemperatur

Figurerne viser havoverfladetemperatur, og anomalier fra normalen beregnet og interpoleret ud fra målinger i det infrarøde område foretaget fra satellitter i både polare- og geostationære kredsløb.

Der beregnes ét kort om dagen. Kun satellittens natmålinger bliver anvendt, fordi disse repræsenterer temperaturen i de øverste par meter af vandsøjlen bedre end målinger foretaget om dagen.

Måling af havoverfladetemperatur er baseret på observationer fra op til 10 forskellige satellitter, der måler i både infrarød- og mikrobølge-området. Satellitobservationerne kommer fra Ocean and Sea Ice SAF-projektet (www.osi-saf.org) og fra Group on High Resolution Sea Surface Temperature (www.ghrsst.org).