twitter google+ facebook

Introduktion til fremtidens klima

Klimaet ændrer sig allerede, men især vil det ændre sig i fremtiden. I dette tema præsenteres de globale og danske klimaændringer for forskellige scenarier for fremtiden. Afgørende for hvilket scenarium, der bliver til virkelighed er især menneskets udledning af drivhusgasser.

Menneskelige aktiviteter fører til drivhusgasudslip, og de vigtigste udslipskilder har - siden industrialiseringen tog fart - været forbruget af fossile brændstoffer i USA, Europa og andre højtudviklede områder af verden. I de senere år har dog især udslippene fra nye vækstlande, blandt andet i Asien domineret de globale udledninger.

Den fremtidige klimaudvikling afhænger især af udviklingen i de globale udslip af drivhusgasser og andre stoffer, som påvirker klimaet.

I temaet bliver der også gennemgået hvilke konsekvenser klimaændringerne får i fremtiden og hvordan vi skal tilpasse - både globalt og nationalt.

Menneskers forbrænding af fossile brændstoffer skaber problemer for fremtidens klima. Foto IStockPhoto
Fremtidens klima giver udfordringer for natur og mennesker. Foto Gorm Dybkjær


Tekst af Martin Olesen med bidrag fra en række medarbejdere ved Forskning og Udvikling hos DMI.

Redaktion Niels Hansen og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk