twitter google+ facebook

Energiforbrug og -forsyning

Stigende vintertemperaturer fører til reduceret opvarmningsbehov, mens stigende sommertemperaturer fører til øget behov for køling. En udfordring i fremtiden kunne derfor være at udnytte overskudsvarme fra kraftvarmeværker om sommeren til at producere køling.

Ændringer i vindmønstret kan påvirke potentialet for produktion af vind- og bølgeenergi. Dog er der risiko for, at møllerne oftere skal slå fra ved kraftig vind for at undgå skader.

Øget maksimal stormstyrke vil øge risikoen for strømsvigt, fordi el-ledninger falder ned. Kabellægning af el-distributionsnettet er dog fremskyndet efter decemberorkanen i 1999 og det forventes at være fuldt kabellagt omkring 2015.

Energi importeres og eksporteres mellem blandt andre de nordiske lande. Øget nedbør i for eksempel Vestnorge kan føre til mere vandkraftproduktion her og el-import til Danmark, mens tørke i andre dele af Skandinavien giver mulighed for dansk el-eksport.

El-ledninger falder ned, men efter decemberorkanen i 1999 er kabellægning af el-distributionsnettet fremskyndet, og det forventes at være fuldt kabellagt inden for de næste ti år. Foto Niels Hansen.

Tekst af Anne Mette K. Jørgensen.

Redaktion Niels Hansen og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk