twitter google+ facebook

Sikkerhed / Beredskab

Flere stormfloder med højere vandstande og kraftigere maksimale stormstyrker har stor betydning for sikkerheden. Kraftige skybrud kan føre til oversvømmelser og andre skader.

En god varsling - altså en varsling, som er korrekt og udsendt i tide - er vigtig for sikkerheden og for at mindske skader fra for eksempel skybrud. DMI udsender varsler og risikomeldinger på blandt andet dmi.dk.

Også forebyggelse bliver vigtigere i fremtiden. Blandt andet højere diger, ændret dimensionering af byggeri og fældning af træer, som ved stormfald ellers kunne give skader på bygninger eller ledninger med videre.

Desuden har vores adfærd betydning for sikkerheden. Det er for eksempel vigtigt så vidt muligt at holde sig inden døre i varslingssituationer, at skibe bliver i havn eller søger læ og at materiel sikres.

Den største stormflodskatastrofe i nyere tid skete den 12.-14. november 1872. Disse dage blev store dele af Lolland og Falster oversvømmet, 80 mennesker omkom og 50 skibe strandede på Sjællands østkyst. Grafik fra Illustreret Tidende 1872.

Tekst af Anne Mette K. Jørgensen.

Redaktion Niels Hansen og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk