twitter google+ facebook

Vandforsyning og spildevand

Ændringer i temperaturer og nedbør har betydning for vandressourcerne; både mængden af grundvand, der dannes og selve vandforsyningen.

Klimamodellerne viser øget nedbør på årsbasis, men samtidig også generel fordampning på grund af højere temperaturer. Billedet er derfor komplekst, men nettoresultatet er øget grundvandsdannelse, som fører til højere grundvandspejl ved uændret vandindvinding. Derimod øger længere tørkeperioder om sommeren, presset på vandressourcerne.

Når temperaturen stiger, bliver vandet i vandrørene i jorden og i husene også varmere. Det betyder risiko for bakterievækst, hvis vandet bliver meget varmere og står for længe i rørene.

Mindre nedbør om sommeren kan føre til, at der kan indvindes mindre grundvand til forbrug og markvanding, hvis ikke vandføringen i vandløbene skal reduceres for meget. Foto Kurt Winkler.

Tekst af Anne Mette K. Jørgensen.

Redaktion Niels Hansen og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk