twitter google+ facebook

Nye IPCC klimascenarier i den næste rapport fra IPCC.

For at kunne modvirke klimaændringer optimalt, er det vigtigt for beslutningstagere at vide, hvor store reduktioner og tilpasningsinitiativer der er nødvendige. Det hjælper de nye scenarier med.

Forud for arbejdet med IPCC’s femte hovedrapport, der udkommer i løbet af 2013 og 2014, er defineret en række repræsentative scenarier for den fremtidige klimapåvirkning, RCP-scenarierne (Representative Concentration Pathways), som erstatter de hidtidige SRES standardscenarier (Special Report on Emissions Scenarios).

I modsætning til SRES-scenarierne er de nye scenarier specifikt formulerede som stabiliseringsscenarier, som således inddrager effekten af klimapolitiske beslutninger.

Formålet med de nye scenarier er at give beslutningstagernes bedre muligheder for at kunne vurdere konsekvenserne af de forventede klimaændringer under forskellige grader af global opvarmning.

Dermed kan beslutningstagere bedre vurdere passende tiltag for klimatilpasning og reduktion af drivhusgasudledningen.

Forskere foretager i disse år en lang række sammenlignende modelstudier baseret på de nye scenarier med de mest opdaterede klimamodeller. Disse beregninger vil blandt andet danne grundlag for den kommende hovedrapport fra IPCC.

De udgør således fremover referencerammen for vurderinger af fremtidens klima på globalt og regionalt niveau.

Her nedenunder vises 4 RCP-scenarier og hvordan de udvikler sig. 

Betegnelse

Strålingsforcering

Drivhusgaskoncentration

Temperatur i 2081-2100 ift. 1986 -2005 [°C]

Udvikling

RCP8.5

Over 8,5 W/m2 i 2100

Over 1370 ppm CO2-ækvivalent i 2100

3,7 (±1,1)

 

Stigende

RCP6.0

Ca. 6 W/m2 ved stabilisering efter 2100

Ca. 850 ppm CO2-ækvivalent ved stabilisering efter 2100

2,2 (±0,8)

Stabilisering

RCP4.5

Ca. 4,5 W/m2 ved stabilisering efter 2100

Ca. 650 ppm CO2-ækvivalent ved stabilisering efter 2100

1,8 (±0,7)

Stabilisering

RCP2.6 / RCP3-PD

Topper ved ca. 3 W/m2 før 2100 og aftager derefter

Topper ved ca. 490 ppm CO2-ækvivalent før 2100 og aftager derefter

1,0 (±0,7)

Topper og aftager derefter

 

 

Tema skrevet af Anne Mette K. Jørgensen og Tina Christensen
Redaktion Niels Hansen
og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk