twitter google+ facebook

Temperaturen i Danmark

Danmarks klima er relativt varmt sammenlignet med andre geografiske områder på samme breddegrad. For eksempel er det langt koldere i både den sydlige del af Hudsonbugten i Canada og Sibirien i Rusland, selvom begge områder ligger på samme breddegrad som Danmark. Det skyldes den varme Nordatlantiske Strøm, der har sin oprindelse i det tropiske hav ud for USA's østkyst.

Den gennemsnitlige årlige temperatur varierer fra sted til sted og fra år til år. Den gennemsnitlige årstemperatur for landet som helhed er 8,3°C (30 års gennemsnit 1981-2010/10 års gennemsnit 2006-2015 er 8,9°C). Det er generelt koldest i midten af Jylland og varmest ved kysterne. Fra år til år kan der være store spring. Det hidtil koldeste år i Danmark er 1879, det eneste år under 6 grader, det hidtil varmeste år registreret var 2014 med hele 10,0°C. Den absolut højeste temperatur i Danmark er 36,4°C målt ved Holstebro i august 1975. Den absolut laveste temperatur er -31,2 °C målt i Thy i januar 1982. De ti varmeste år i Danmark er spredt fra 1930'erne og frem til nu, men de fleste ligger i de sidste årtier, hvor landstemperaturen også har vist en kraftigt stigende tendens. Siden 1870'erne er temperaturen i Danmark steget med ca. 1,5°C.

De årlige temperaturanomalier for Danmark 1873-2017, i forhold til perioden 1981-2010. Lige som for den globale temperatur, ser vi her på det seneste en klar stigning i den årlige middeltemperatur. Data er publiceret i DMI’s rapportserie, se link i værd at vide til højre.

Af John Cappelen

For flere oplysninger kontakt John Cappelen, jc@dmi.dk

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk 

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder