twitter google+ facebook

Vind i Danmark

Den årlige gennemsnitlige vindhastighed ved 3 kyststationer, Skagen Fyr, Hvide Sande og Gedser ligger fra 7,0 til 7,8 m/s og den hyppigste vindretning er vinde fra omkring vest, hvor ca. 30-40 % af alle vinde kommer fra (periode 1989-1998). Vinden varierer selvfølgelig meget fra kystregioner til inde i landet. Antal døgn med hård vind (10,8 - 13,8 m/s) varierer meget, fra ned til ca. 30 døgn visse steder inde i landet til over 170 døgn ved Skagen.

DMI publicerer løbende en stormliste for Danmark, hvor alle danske storme siden 1891 er bedømt og klassificeret efter samme metode. Storm (over 24,5 m/s) er hyppigst i vinterhalvåret og ved de danske kyster og optræder i gennemsnit hvert 2. til 3. år (den danske stormliste angiver 52 tilfælde i perioden 1891-2017). I december 1999 ramte den hidtil værste orkan store dele af landet, og enkelte steder blev middelvindhastigheder (gennemsnit over 10 minutter) over 40 m/s (næsten 150 km/t) registreret med vindstød op over 50 m/s (omkring 185 km/t). Under orkanen “Allan” 28. oktober 2013 blev der sat ny rekord i 10 minutters middelvind; 39,5 m/s (omkring 142 km/t) samt vindstød; 53,5 m/s (omkring 193 km/t).

Undersøgelser af trykmålinger viser, at der ikke er en generel ændring i vindklimaet siden midten af 1800-tallet og frem til i dag, men der er variationer i perioden. Den daglige ændring i det atmosfæriske tryk er analyseret i en undersøgelse. Der gives et pålideligt bud på ændringer i vindstyrken i den nordvestlige del af Europa langt tilbage i tiden. Undersøgelsen er baseret på omhyggeligt tjekkede barometermålinger fra meteorologiske stationer i Danmark, på Færøerne, i Grønland, på Island, i England og i Irland. Dataserierne går helt tilbage til 1830'erne for nogle af stationerne, og op til 2006.

Disse undersøgelser suppleret med en optælling af danske orkaner og orkanagtige storme viser, at i starten og i slutningen af 1900-tallet var der et mere blæsende klima, mens perioden fra 1930 til først i 1960'erne, ligesom det første årti i nye årtusinde har været relativt mindre blæsende. Tre orkan/orkanagtige storme, to i november/december 2013 og en i november 2015, har her på det sidste ændret billedet.

I starten og i slutningen af 1900-tallet var der således et mere blæsende klima, mens perioden fra 1930 til først i 1960'erne, ligesom det første årti i nye årtusinde har været relativt mindre blæsende. Tre orkan/orkanagtige storme, to i november/december 2013 og en i november 2015, har her på det sidste ændret billedet.

Danske orkaner og orkanagtige storme i 5 års grupper siden 1891. Data publiceres i DMI's rapportserie, se link i 'Værd at vide' til højre.

Af John Cappelen

For flere oplysninger kontakt John Cappelen, jc@dmi.dk

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk 

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder