twitter google+ facebook

Færøerne

Klimaet på Færøerne skal ses i sammenhæng med den varme Nordatlantiske Strøm samt den kolde Østislandske Havstrøm og hyppige passager af cykloner, som afhængigt af polarfrontens beliggenhed for det meste kommer fra sydvest og vest.

Klimaet er præget af milde vintre og kølige somre og er til tider meget fugtigt og regnfuldt med hyppig tågedannelse, specielt i juni, juli og august.

Det sker, at Azorernes højtryk for en tid flytter sig mod Færøerne, og så kan stabilt sommervejr være fremherskende i flere uger med ganske høje temperaturer.

Modsat kan lavtryksbanerne om vinteren gå sydligere om øerne end normalt. Det bevirker generel nedtrængning af kold luft fra nord med solrigt vintervejr i en længere periode til følge.

Temperatur

Den årlige middeltemperatur fra 1961 til 1990 i Tórshavn er 6,5°C. Temperaturen i januar og februar er omkring 3,5°C og omkring 10,5°C i juli og august. Den årlige middeltemperatur varierer fra sted til sted; den er lavest ved Vága Floghavn, 6,0°C og højest i Sandur på øen Sandoy, 7,0°C.

Selvom temperatur-variationerne fra år til år generelt er små, sker det at temperaturen når op over 20 °C. Den absolut højeste målt er 26,3 °C ved Vága Floghavn i juli 2003. Om vinteren er temperaturen lejlighedsvis under frysepunktet. Den laveste temperatur målt er -12,3 °C, også målt ved Vága Floghavn i marts 2001.

Temperaturerne i Tórshavn er højere nu end i 1873. Stigningen er især sket fra 1920 - 40 og igen siden 1980'erne.

Den årlige middeltemperatur i Tórshavn er 6,5°C. Foto John Cappelen.
Årsmiddeltemperaturen siden 1873 for målestationer i Danmark, på Færøerne og i Østgrønland. Siden 1873 er temperaturen i København og Torshavn steget. I Østgrønland er temperaturen ligeledes steget indtil ca. 1940. Derefter har der været en faldende tendens, indtil temperaturen igen begyndte at stige midt i 1970’erne.

Nedbør og sol på Færøerne

Den årlige nedbør i Tórshavn er i gennemsnittet for normalperioden 1961 til 1990 1.284 mm, mest i efteråret og mindst om sommeren.

Der er store geografiske variationer i nedbøren hovedsagelig på grund af øernes topografi.

På de sydlige øer ved Akraberg Fyr falder der 884 mm på årsbasis, ved Mykines Fyr i vest 823 mm, mens der på de nordlige øer, hvor der mest bjergrigt, falder over 3.000 mm, ved Hvalvík næsten 3.300 mm. Man regner endda med, at der falder omkring over 4.000 mm de vådeste steder.

Det regner meget på Færøerne, og antallet af nedbørsdage om året er da også så højt som 300 i Hvalvík (Tórshavn 273 dage).

Nedbørdage over 10 mm er der ligeledes også over 100 af i Hvalvík og Hellur. Den største 24 timers nedbør er 182 mm målt fra 15. til 16. september 1982 i Hvalvík.

Nedbøren i Tórshavn har siden midt i 70’erne ligget på et nogenlunde stabilt leje.

Det årlige soltimeantal for Tórshavn er 840, mest i maj og juni med omkring 125 timer i gennemsnit. December er indimellem uden solskinstimer overhovedet. Det højeste soltimeantal i en kalendermåned er 232 timer, som er målt både i maj 1948 og i maj 2000, og det er ca. 40 % af det maksimalt mulige.

Beliggenheden i Nordatlanten kombineret med hyppige lavtrykspassager gør, at antallet af skyede dage (> 80 % skydække) er højt: 221 dage i Tórshavn. Kun ca. 2 dage pr. år er klare dage (< 20 % skydække) i Tórshavn.

Antal solskinstimer i Tórshavn har i de sidste 20 år ligget på et stabilt leje, men med en svagt stigende tendens i sidste del af perioden.

En af DMI's gamle nedbørmålere på Færøerne. Foto Jens Juncher Jensen.
Foto Sosialurin.

Tekst John Cappelen

Redaktion Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder