twitter google+ facebook

DMI-publikationer

Danmarks Meteorologiske Institut lægger stor vægt på at den tilgængelige viden inden for instituttets fagområder udbredes til brugere og beslutningstagere og på den måde nyttiggøres i samfundet. Bl.a. herfor ser DMI en opgave i løbende at offentliggøre undersøgelser, forskningsresultater m.m. i såvel videnskabelig som populær form. Nogle publikationer udkommer periodisk, mens andre udgives ad hoc.

Langt de fleste udgivelser kan downloades i pdf-format fra denne side.

DMI's egne rapportserier

Videnskabelige rapporter
Videnskabelige resultater fra DMI. Oftest på engelsk.

Tekniske rapporter
Videnskabelige og tekniske resultater samt DMI's årbøger. Både på engelsk og på dansk.

Klimarapporter
Videnskabelige resultater Forskning og Udvikling. Oftest på engelsk.

Populært om vejr og klima

Bøger om vejr og klima
Generel liste over bøger om vejr og klima udgivet på dansk siden 1990.

Populære artikler fra DMI
De seneste populære artikler skrevet af DMI medarbejdere.

Videnskabeligt

Reviewede publikationer på research.dmi.dk

Mange af DMI's resultater offentliggøres i internationale videnskabelige tidsskrifter.  Disse artikler er reviewede.

Publikationer i videnskabelige tidsskrifter fra DMI's forskere kan findes på vores engelske side forskningsside research.dmi.dk. Se publikationer efter emne, ved at følge nedenstående links eller se alle reviewede publikationer her på research.dmi.dk.