twitter google+ facebook

Tekniske rapporter

Videnskabelige og tekniske resultater fra DMI publiceres i internationale tidsskrifter, i konferencerapporter og i DMI's egne rapportserier. Her finder du de nyeste tekniske rapporter fra DMI.

Se også andre rapport-serier

2018

DMI Report No. 18-19
John Cappelen
Climatological Standard Normals 1981-2010 - Denmark, The Faroe Islands and Greenland - Based on Data Published in DMI Reports 18-02, 18-04 and 18-05
Læs rapporten / Read the report
Hent data / Get data

DMI Report No. 18-16
Lonny Hansen
Sea Level data 1889-2017 from 14 stations in Denmark
Mean, maximum and minimum values calculated on monthly and yearly basis including plots of mean values
Læs rapporten / Read the report
Hent data / Get data (month)
Hent data / Get data (year)

DMI Rapport No. 18-14
Mads Hvid Ribergaard
Tidevandstabeller for grønlandske farvande 2019
Tide tables for Greenlandic waters 2019
Læs rapporten / Read the report

DMI Rapport No. 18-13
Mads Hvid Ribergaard
Tidevandstabeller for færøske farvande 2019
Tide tables for the Faroe Island waters 2019
Læs rapporten / Read the report

DMI Rapport No. 18-12
Mads Hvid Ribergaard
Tidevandstabeller for dandske farvande 2019
Tide tables for Danish waters 2019
Læs rapporten / Read the report

DMI Report No. 18-11
John Cappelen
World Weather Records 1991-2017
- Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapporten / Read the report
Hent data / Get data

DMI Report 18-10
John Cappelen (ed)
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute
Denmark, Greenland and The Faroe Islands
Updated May 2018
Læs rapport / Read report

DMI Report No. 18-09
John Cappelen
Weather observations from Tórshavn, The Faroe Islands 1953-2017
- Observation data with description
Læs rapporten / Read the report
Hent data / Get data

DMI Report No. 18-08
John Cappelen
Weather observations from Greenland 1958-2017
- Observation data with description
Læs rapporten / Read the report
Hent data / Get data (2014-2017)
Hent data / Get data (1958-2013)

DMI Rapport Nr. 18-07
John Cappelen
Storm og ekstrem vind i Danmark
- opgørelser og analyser til og med 2017
Læs rapport / Read report

DMI Rapport Nr. 18-06
John Cappelen
Ekstrem nedbør i Danmark
- opgørelser og analyser til og med 2017
Læs rapport / Read report

DMI Report No. 18-05
John Cappelen (ed.)
The Faroe Islands - DMI Historical Climate Data Collection 1873-2017
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

DMI Report No. 18-04
John Cappelen (ed.)
Greenland - DMI Historical Climate Data Collection 1784-2017
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

DMI Report No. 18-03
Kim Sarup (ed.)
Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem
Årsnotat 2017
Læs rapport/ Read report

DMI Report Nr. 18-02
John Cappelen (ed.)
Denmark - DMI Historical Climate Data Collection 1768-2017
Læs rapport / Read report
Hent data / Get data

DMI Rapport Nr. 18-01
John Cappelen (ed.)
Danmarks klima 2017
- with English Summary
Læs rapport / Read report
Hent data/ Get data 

 

2017

DMI Rapport No. 17-24
Niels Woetmann Nielsen
Turbulent surface fluxes in the stably stratified atmospheric boundary layer obtained by an analytic solution of a cubic equation involving a bulk Richardson number
Læs rapport / Read the report

DMI Rapport No. 17-23
Claus Kern-Hansen
National Report on
Global Climate Observing Systems (GCOS)
in Denmark, Greenland and the Faroe Islands 2017
Læs rapport / Read the report

DMI Rapport No. 17-22
Jacob Weismann Poulsen and Per Berg
Tuning the implementation of the radiation scheme ACRANEB2
Læs rapport / Read the report

DMI Rapport No. 17-21
Mikael Scharling og John Cappelen
Klimadata Danmark ver.4 (inkl. landstal)
Kommunale og landets referenceværdier 2006-2015
Måneds- og årsværdier for temperatur, nedbør og solskin
Kommunernes og landets generelle vejr og klima
Klimadata anvendt i "Trap Danmark 6. udgave"
Læs rapport / Read the report
Hent data / Get data

DMI Report No. 17-20
Peter Thejll
Earthshine Project Document: Earthshine Data reduction error budget
Læs rapport / Read the report

DMI Report No. 17-19
John Cappelen
World Weather Records 1991-2016
-Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapport / Read the report
Hent data / Get data

DMI Report No. 17-18
Peter Thejll, Chris Flynn and Hans Gleisner
Earthshine Project Document: Effect of light scattering on photometric errors
Læs rapport / Read the report

DMI Report No. 17-17
Rasmus Tonboe
Radar backscatter modelling for sea ice radar altimetry
Læs rapport / Read the report

DMI Report No. 17-16
Niels Woetmann Nielsen, Bjarne Amstrup and Claus Petersen
Construction of a cloud burst index in numerical weather prediction
Læs rapport / Read the report

DMI Report No. 17-15
Mads Hvid Ribergaard
Tidevandstabeller for grønlandske farvande 2018/Tide tables for Greenlandic waters 2018
Læs rapport / Read the report

DMI Report No. 17-14
Mads Hvid Ribergaard
Tidevandstabeller for færøske farvande 2018/Tide tables for the Faroe Island waters 2018
Læs rapport / Read the report

DMI Report No. 17-13
Mads Hvid Ribergaard
Tidevandstabeller for danske farvande 2018/Tide tables for Danish waters 2018
Læs rapport / Read the report

DMI Report No. 17-12
Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen
Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2016
Læs rapport / Read the report

DMI Report No. 17-11
Niels Woetmann Nielsen, Claus Petersen
A generalised flux Richardson number as a measure of the probability of turbulence generation in upper-tropospheric jet streams
Læs rapport/Read report

DMI Report 17-10
John Cappelen (ed)
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute
Denmark, Greenland and The Faroe Islands
Updated August 2017
Læs rapport / Read report

DMI Report No. 17-09
John Cappelen
Weather observations from Tórshavn, The Faroe Islands 1953-2016
-Observation data with description
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

DMI Report No. 17-08
John Cappelen (ed.)
Weather observations in Greenland 1958-2016
-Observation data with description
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data (2014-2016)
Hent data/Get data (1958-2013)

DMI Rapport Nr. 17-07
John Cappelen
Storm og ekstrem vind i Danmark
- opgørelser og analyser til og med 2016
Læs rapport / Read report

DMI Rapport Nr. 17-06
John Cappelen
Ekstrem nedbør i Danmark
- opgørelser og analyser til og med 2016
Læs rapport / Read report

DMI Report No. 17-05
John Cappelen (ed.)
The Faroe Islands - DMI Historical Climate Data Collection 1873-2016
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

DMI Report No. 17-04
John Cappelen (ed.)
Greenland - DMI Historical Climate Data Collection 1784-2016
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

DMI Report No. 17-03
Kim Sarup (ed.)
Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem
Årsnotat 2016
Læs rapport/Read report

DMI Rapport Nr. 17-02
John Cappelen (ed.)
Denmark - DMI Historical Climate Data Collection 1768-2016
Læs rapport / Read report
Hent data / Get data

DMI Rapport Nr. 17-01
John Cappelen (ed.)
Danmarks klima 2016
- with English Summary
Læs rapport / Read report
Hent data/ Get data


2016

DMI Report No. 16-23
Niels Woetmann Nielsen, Bjarne Amstrup and Kasper Hintz
Sensitivity study of visibility forcasts based on modifications to the visibility scheme in the nowcasting model at DMI
Læs rapport/Read report

DMI Report No. 16-22
Peter Stauning
The Polar Cap (PC) Index
Derivation Procedures and Quality Control
Læs rapport/Read report

DMI Report No. 16-21
Claus Stenberg, Mads Hvid Ribergaard, Jesper Boje and Svein Sundby
Larval drift and settling of Greenland halibut (R. hippoglossoides Walbaum) in Northwest Atlantic with special focus on Greenlandic waters.
Læs rapport/Read report

DMI Report No. 16-20
Per Berg, Karthik Raman, Jacob Weismann Poulsen
Complete HBM model runs on Intel Xeon processors and Intel Xeon Phi processors - part I
Læs rapport/Read report

DMI Rapport nr. 16-19 ver. 2
Mikael Scharling og John Cappelen
Klimadata Danmark. Kommunale referenceværdier 2006-2015. Måneds- og årsværdier for temperatur, nedbør og solskin. Kommunernes generelle vejr og klima.
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

DMI Report No. 16-18
John Cappelen
World Weather Records 1991-2015
- Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

DMI Rapport nr. 16-17
Paul Eriksen, Nis Jepsen, Helge Jønch-Sørensen og Niels Larsen
Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2015
Læs rapport/Read report

DMI Report No. 16-16
Mads Hvid Ribergaard
Tidevandstabeller for grønlandske farvande 2017/Tide tables for Greenlandic waters 2017
Læs rapport/Read report
Læs opdateret rapport / Read updated report

DMI Report No. 16-15
Mads Hvid Ribergaard
Tidevandstabeller for færøske farvande 2017/Tide tables for the Faroe Island waters 2017
Læs rapport/Read report
Læs opdateret rapport / Read updated report

DMI Report No. 16-14
Mads Hvid Ribergaard
Tidevandstabeller for danske farvande 2017/Tide tables for Danish waters 2017
Læs rapport/Read report
Læs opdateret rapport / Read updated report

DMI Report No. 16-13
Palle Bo Nielsen and Mads Hvid Ribergaard
Tidevandstabeller for grønlandske farvande 2016/Tide tables for Greenlandic waters 2016
Læs rapport/Read Report

DMI Report No. 16-12
Palle Bo Nielsen and Mads Hvid Ribergaard
Tidevandstabeller for færøske farvande 2016/Tide tables for the Faroe Island waters 2016
Læs rapport/Read report

DMI Report No. 16-11
Palle Bo Nielsen and Mads Hvid Ribergaard
Tidevandstabeller for danske farvande 2016/Tide tables for Danish waters 2016
Læs rapport/Read report

DMI Report No. 16-10
John Cappelen (ed)
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute
Denmark, Greenland and The Faroe Islands
Updated July 2016
Læs rapport/Read report

DMI Report No. 16-09
John Cappelen
Weather observations from Tórshavn, The Faroe Islands 1953-2015
-Observation data with description
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

DMI Report No. 16-08
John Cappelen (ed.)
Weather observations in Greenland 1958-2015
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data
Hent data/Get data

DMI Rapport Nr. 16-07
John Cappelen
Storm og ekstrem vind i Danmark
- opgørelser og analyser til og med 2015
Læs rapport/Read report

DMI Rapport Nr. 16-06
John Cappelen
Ekstrem nedbør i Danmark
- opgørelser og analyser til og med 2015
Læs rapport/Read report

DMI Report No. 16-05
John Cappelen (ed.)
The Faroe Islands - DMI Historical Data Collection 1873-2015
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

DMI Report No. 16-04
John Cappelen (ed.)
Greenland - DMI Historical Climate Data Collection 1784-2015
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

DMI Report No. 16-03
Rikke Sjølin Thomsen (ed.)
Drift af Spildevandskomiteens Regnmålersystem
Årsnotat 2015
Læs rapport/Read report

DMI Report No. 16-02
John Cappelen (ed.)
Denmark - DMI Historical Climate Data Collection 1768-2015
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

DMI Rapport Nr. 16-01
John Cappelen (ed.)
Danmarks klima 2015
- with English Summary
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

2015

No. 15-12
Ellen Vaarby Laursen
Performance of the Automatic Balloon Launcher of Radiosonde Station 04360 Tasiilaq, November 2012 - June 2015
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data
Hent data/Get data

No. 15-10
John Cappelen (ed)
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute
Denmark, Greenland and The Faroe Islands
Updated October 2015
Læs rapport/Read report

No. 15-09
John Cappelen
Weather observations from Tórshavn, The Faroe Islands 1953-2014
- Observation data with description
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

No. 15-08
John Cappelen (ed.)
Weather observations from Greenland 1958-2014
- Observation data with description
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data 1
Hent data/Get data 2

No. 15-07
John Cappelen
Storm og ekstrem vind i Danmark
- opgørelser og analyser til og med 2014
Læs rapport/Read report

No.15-06
John Cappelen
Ekstrem nedbør i Danmark
- opgørelser og analyser til og med 2014
Læs rapport/Read report

No. 15-05
John Cappelen (ed.)
The Faroe Islands - DMI Historical Climate Data Collection 1873-2014
- with Danish Abstracts
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

No. 15-04
John Cappelen (ed.)
Greenland - DMI Historical Climate Data Collection 1784-2014
- with Danish Abstracts
Læs rapport/Read report
Hent data/Get data

No. 15-03
Rikke Sjølin Thomsen (ed.)
Drift af Spildevandskomiteens Regnmålersystem
Årsnotat 2014
Læs rapport/Read report

No. 15-02
John Cappelen (ed.)
Denmark - DMI Historical Climate Data Collection 1768-2014
- with Danish Abstracts
Læs rapport/Read Report
Hent data/Get data


No. 15-01
John Cappelen (ed.)
Danmarks klima 2014
- with English Summary
Læs rapport
Hent data

2014

No. 14-15
John Cappelen og Peter Grunnet Wang
Ekstremnedbør i Danmark 1872-september 2014
og 1961-september 2014
- ekstremværdianalyse af døgnnedbør og femdøgnsum i Danmark
1872-september 2014 (5 stationer)
1961-september 2014 (33 stationer)
Læs rapport
Hent data

No. 14-14
John Cappelen
Storm og ekstrem vind i Danmark
- opgørelser og analyser til og med august 2014
Læs rapport

No. 14-13
Flemming Vejen, Kenan Vilic, Hanne Jensen & Claus Kern-Hansen
Korrigeret Nedbør 1989-2010, 2011-2012 & 2013
 - konsulentopgave udført for DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
Læs rapport

No. 14-12
John Cappelen
Ekstrem nedbør i Danmark
- opgørelser og analyser til og med 2013
Læs rapport

No. 14-11
Ulrik Smith Korsholm et al.
Overview of Danish Contributions to Monitoring of SLCPs in the Arctic
Læs rapport/Read the report

No. 14-10
John Cappelen
World Weather Records 1991-2000 and 2001-2010
Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapport/Read the report
Hent data/Get data

No. 14-09
John Cappelen
Weather observations from Tórshavn, The Faroe Islands 1953-2013
- Observation data with description
Læs rapport/Read the report
Hent data/Get data

No. 14-08
John Cappelen (ed)
Weather observations from Greenland 1958-2013
- Observation data with description
Læs rapport/Read the report
Hent data/Get data

No. 14-07
John Cappelen (ed) and Michella Rasmussen (ed)
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute
Denmark, Greenland and The Faroe Islands
Updated July 2014
Læs rapport/Read the report

No. 14-06
John Cappelen and Bo M. Vinther
SW Greenland temperature data 1784-2013
Læs rapport/Read the report
Hent data/Get data

No. 14-05
John Cappelen (ed)
The Faroe Islands - DMI Historical Climate Data Collection 1873-2013
with Danish Abstracts
Læs rapport/Read the report
Hent data/Get data

No. 14-04
John Cappelen (ed)
Greenland - DMI Historical Climate Data Collection 1784-2013
with Danish Abstracts
Læs rapport/Read the report
Hent data/Get data

No. 14-03
Rikke Sjølin Thomsen
Drift af Spildevandskomiteens Regnmålersystem
Årsnotat 2013
Læs rapport

No. 14-02
John Cappelen (ed)
Denmark - DMI Historical Climate Data Collection 1768-2013
- with Danish Abstracts
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 14-01
John Cappelen (ed)
Danmarks klima 2013 -with English Summary
Læs rapport/Read the report
Hent data/Get data

2013

No. 13-19
Peter Grunnet Wang, Mikael Scharling, Kristian Pagh Nielsen, Kim Bjarne Wittchen og Claus Kern-Hansen
2001 - 2010 Danish Design Reference Year
- Reference Climate Dataset for Technical Dimensioning in Building, Construction and other Sectors
Læs rapport/Read the report
Hent data/Get data
Hent data/Get data

No. 13-18
Peter Grunnet Wang, Mikael Scharling, Kim Bjarne Wittchen og Claus Kern-Hansen
2001 - 2010 Dansk Design Reference Year
- Supplerende datasæt
Læs rapport/Read the report
Hent data/Get data

No. 13-16
Ellen Vaaby Laursen
Weather Statistics for Airports, 2003-2012 - Greenland
Læs rapport/Read the report

No. 13-15
Lonny Hansen
Sea level data 1889-2012 from 14 stations in Denmark
Mean, maximum and minimum values calculated on monthly and yearly basis including plots of mean values
Læs rapport/Read the report
Hent data/Get data
Hent data/Get data

No. 13-14
Lonny Hansen
Hourly values of sea level observations from two stations in Denmark.
Hornbæk 1890-2012 and Gedser 1891-2012
Læs rapport/Read the report
Hent data/Get data

No. 13-13
Kenan Vilic
Catalogue of Meteorological Stations in Denmark: Overview of Observation Sites and Parameters by January 2013
Læs rapporten/Read the report

No. 13-12
Lonny Hansen
Vandstandsmåling i Danmark
Månedsmidler og -ekstremer fra 14 vandstandsstationer for 2012
Læs rapporten/read the report

No. 13-11
John Cappelen (ed)
Weather observations from Greenland 1958-2012
- Observation data with description
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 13-10
Peter Riddersholm Wang
Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 - 2010, Danmark
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 13-09
Peter Riddersholm Wang
Klimagrid Danmark
Referenceværdier 2001-2010
Måneds- og årsværdier for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed og globalstråling 20x20 km samt nedbør 10x10 km
Læs rapporten/Read the report
Hent data/ Get data

No. 13-08
Peter Riddersholm Wang
Referenceværdier: Måneds- og årsværdier for stationer 2001 - 2010, Danmark
for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 13-07
John Cappelen (ed)
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute
Denmark, Greenland and The Faroe Islands
Updated March 2013
Læs rapporten/Read the report

No. 13-05
John Cappelen (ed)
The Faroe Islands - DMI Historical Climate Data Collection 1873-2012
- with Danish Abstracts
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 13-04
John Cappelen (ed)
Greenland - DMI Historical Climate Data Collection 1873-2012 - with Danish Abstracts
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 13-03
Rikke Sjølin Thomsen (ed)
Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem
Årsnotat 2012
Læs rapporten/Read the report

No. 13-02
John Cappelen (ed)
Denmark - DMI Historical Climate Data Collection 1768-2012
- with Danish Abstracts
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 13-01
John Cappelen (ed)
Danmarks klima 2012 - with English Summary
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

 

2012

No. 12-24
Peter Riddersholm Wang
Referenceværdier: Døgn-, måneds-og årsværdier for regioner og hele landet 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 12-23
Peter Riddersholm Wang
Referenceværdier: Måneds- og årskort 2001 -2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 12-22
Erstattet af nr. 12-24/Replaced by No. 12-24

No. 12-21
Xiaohua Yang, Bjarne Stig Andersen, Mats Dahlbom and Shiyu Zhuang
HARMONIE Upgrade in December 2012
Læs rapporten/Read the report

No. 12-20
Jacob Weismann Poulsen and Per Berg
Thread scaling with HBM
Læs rapporten/Read the report

No. 12-19
Ellen Vaarby Laursen
Weather Statistics for Airports, 2003-2012
Denmark and Faroe Islands
Læs rapporten/Read the report

No. 12-18
Rapporten er annulleret/The report has been cancelled

No. 12-17
Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen
2001 - 2010 Design Reference Year for Denmark
- Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDP-projektet "Solar Resource Assesment in Denmark" for parametrene globalstråling, relativ fugtighed, temperatur og vindhastighed samt diffus stråling og illuminans
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No 12-16
Jacob Weismann Poulsen and Per Berg
More details on HBM - general modelling theory and survey of recent studies
Læs rapporten/Read the report

No 12-15
John Cappelen (ed)
Weather and climate data from Greenland 1958-2011
-Observation data with description
Læs rapporten/Read the report
Hent data/get data

No. 12-13
Søren Højmark Rasmussen
Sensitivity and tuning of parameterisation of precipitation in HIRHAM5
Læs rapporten/Read the report

No. 12-12
Kenan Vilic
Catalogue of Meteorological Stations in Denmark: Overview of Observation Sites and Parameters by January 2012
Læs rapporten/Read the report

No. 12-11
Per Berg and Jacob Weismann Poulsen
Implementation details for HBM
Læs rapporten/Read the report

No. 12-10
Mikael Scharling
Climate Grid Denmark
Dataset for use in research and education
Daily and monthly values 1989-2010
Læs rapport/Read the report
Hent 10x10 km data/Get 10x10 km data
Hent 20x20 km data/Get 20x20 km data

No. 12-09
John Cappelen (ed)
DMI Klimaoversigter 2003-2010
- Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning
januar 2004 - december 2010
-Årets, Sæsonens og Månedens vejr
august 2003 - december 2010
-International Klimarapportering CLIMAT
januar 2004 - december 2010
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 12-08
John Cappelen (ed)
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute
Denmark, Greenland and The Faroe Islands
Updated July 2012
Læs rapporten/Read the report

No. 12-07
John Cappelen
Vindstatistik for danske kyststationer 2001-2010
- Hyppighed af stiv kuling og derover
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 12-06
John Cappelen og Peter Riddersholm Wang
Ekstremnedbør i Danmark 1872-2011 og 1961-2011
-Ekstremværdianalyse af døgnnedbør og femdøgnsum i Danmark

1872-2011 (5 stationer)
1961-2011 (33 stationer)

Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 12-05
John Cappelen (ed)
The Faroe Islands - DMI Historical Climate Data Collection 1873-2011
- with Danish Abstracts
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 12-04
John Cappelen (ed)
Greenland - DMI Historical Climate Data Collection 1873-2011
- with Danish Abstracts
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 12-03
Rikke Sjølin Thomsen (ed.)
Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. Årsnotat 2011
Læs rapporten/Read the report

No. 12-02
John Cappelen (ed)
Denmark - DMI Historical Climate Data Collection 1768-2011
- with Danish Abstracts
Læs rapporten/read the report
Hent data/Get data

No. 12-01
John Cappelen
Danmarks klima 2011 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English summary
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

2011

No. 11-20
John Cappelen
Monthly means and extremes 1961-1990 and 1981-2010 for air temperature, atmospheric pressure, hours of bright sunshine and precipitation - Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 11-19
Claus Petersen, Alexander Mahura, Bent Sass
Road Weather Modelling System: Verification for 2010-2011 Road Weather Season
Læs rapporten/Read the report

No. 11-18
Gorm Dybkjær; Jacob Høyer, Rasmus Tonboe, Steffen Olsen, Shane Rodwell (SAMS), Werenfried Wimmer (NOCS), Sten Søbjærg (DTU-space)
QASITEEX 2011
The Qaanaaq sea ice thermal emission experiment
Field report
Læs rapporten/Read the report

No. 11-17
Mikael Scharling (ed)
Månedlige opgørelser af graddage
1. september 2003 - 1. september 2011
Læs rapporten/Read the report

No. 11-16
Laust Boas and Peter Riddersholm Wang
Quality control of Greenlandic weather and climate data series 1958-2010
Supplement to Technical Report 11-15
Læs rapporten/Read the report

No. 11-15
Laust Boas and Peter Riddersholm Wang
Weather and climate data from Greenland 1958-2010
Observation data with description
Læs rapport/Read the report
Hent data/Get data

No. 11-14
John Cappelen
Decadal Climate Summary 1901-2010 and Temperature Ranking 2001-2010
- Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 11-13
John Cappelen
Ekstrem nedbør i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011
Læs rapporten/Read the report

No. 11-12
John Cappelen
Storm og ekstrem vind i Danmark - opgørelser og analyser foråret 2011
Læs rapporten/Read the report

No. 11-11
Sisse Camilla Lundholm
Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010
Læs rapporten/Read the report

No. 11-10
Lone Seir Carstensen and Bent Vraae Jørgensen
Weather and Climate Data from Greenland 1958-2010
Dataset available for research and educational purposes
Descriptions and Documentation of Observations of Temperature, Precipitation, Wind, Cloud Cover, Air Pressure, Humidity and Depth of Snow
Læs rapporten/Read the report

No. 11-09
Kenan Vilic
Catalogue of Meteorological Stations in Denmark: Overview of Observation Sites and Parameters by January 2011
Læs rapporten/Read the report

No. 11-08
Sisse Camilla Lundholm and John Cappelen
Extreme Value Analysis of 96 Daily Series of Precipitation, Denmark 1961-2010
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 11-07
John Cappelen (ed)
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute
Updated May 2011
Læs rapporten/Read the report

No. 11-06
John Cappelen (ed)
DMI Daily Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - including Air Pressure Observations 1874-2010 (WASA Data Sets)
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 11-05
John Cappelen (ed)
DMI Monthly Climate Data Collection 1768-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 11-04
John Cappelen
DMI Annual Climate Data Collection 1873-2010, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data
Hent grafik/Get graphics

No. 11-03
Rikke Sjølin Thomsen
Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. Årsnotat 2010
Læs rapporten/Read the report

No. 11-02
John Cappelen and Bent Vraae Jørgensen
Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 11-01
John Cappelen
Danmarks klima 2010 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English summary
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

2010

No. 10-20
Niels Woetmann Nielsen, Xiaohua Yang, Kristian Pagh Nielsen and Bjarne Stig Andersen
HIRLAM versus HARMONIE: An Intercomparison Study
Læs rapporten/Read the report

No. 10-19
Mads Hvid Ribergaard, Stiig Wilkenskjeld and Jacob Woge Nielsen
Ensemble oil drift modelling off Southwest Greenland
Læs rapporten/Read the report

No. 10-18
Peter Riddersholm Wang
Analyse af vandstandsmålinger i Københavns Havn i årene 2005-2009
2. udgave
Læs rapporten/Read the report

No. 10-17
Sisse Camilla Lundholm og John Cappelen
Ekstremnedbør i Danmark 1961-2010
- leverance til Koordineringsenhed for Forskning i klimaTilpasning (KFT)
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 10-16
Peter Riddersholm Wang
Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere
Data fra perioden 15. december 2009 - 15. oktober 2010
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 10-15
Peter Riddersholm Wang
Analyse af vandstandsmålinger i Københavns Havn i årene 2005-2009
Erstattet af Teknisk rapport 10-18

No. 10-14
Ellen Vaarby Laursen
Wind statistics for stations 04360 Tasiilaq and 04361 Mittarfik Kulusuk
Data December 2000 - August 2010
Læs rapporten/Read the report

No. 10-13
Peter Riddersholm Wang og Mikael Scharling
Klimagrid Danmark
Dokumentation og validering af Klimagrid Danmark i 1x1 km opløsning
Læs rapporten/Read the report

No. 10-12
Claus Petersen, Alexander Mahura and Bent Sass
Road Weather Modelling System: Verification for 2009-2010 Road Weather Season
Læs rapporten/Read the report

No. 10-10
John Cappelen
The Climate of Denmark - Key Climatic Figures 2000-2009
(with English explanations)
Læs rapporten/Read the report

No. 10-09
Ellen Vaarby Laursen
DMI SYNOP AWS 04416 Summit.
Data status March 2010
Læs rapporten/Read the report

No. 10-08
Lone Seir Carstensen and Bent Vraae Jørgensen
Weather and Climate Data from Greenland 1958-2009
Dataset available for research and educational purposes
Descriptions and Documentation of Observations of Temperature, Precipitation, Wind, Cloud Cover, Air Pressure, Humidity and Depth of Snow
Læs rapporten/Read the report

No. 10-07
John Cappelen (ed)
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute
Updated June 2010
Læs rapporten/Read the report

No. 10-06
John Cappelen (ed)
DMI Daily Climate Data Collection 1873-2009, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - including Air Pressure Observations 1874-2009 (WASA Data Sets)
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No 10-05
John Cappelen (ed)
DMI Monthly Climate Data Collection 1768-2009, Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 10-04
John Cappelen
DMI Annual Climate Data Collection 1873-2009, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data
Hent grafik/Get graphics

No. 10-03
Rikke Sjølin Thomsen
Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. Årsnotat 2009
Læs rapporten/Read the report

No. 10-02
John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen
Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 10-01
John Cappelen
Danmarks klima 2009 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English summary
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

2009

No. 09-14
Henrik Feddersen
A Short-Range Limited Area Ensemble Prediction System
Læs rapporten/Read the report

No. 09-13
John Cappelen
Ekstrem nedbør i Danmark - opgørelser og analyser november 2009
Læs rapporten/Read the report

No. 09-12
John Cappelen
Storm og ekstrem vind i Danmark - opgørelser og analyser september 2009
Læs rapporten/Read the report

No. 09-11
Lone Seir Carstensen and Bent Vraae Jørgensen
Weather and Climate Data from Greenland 1958-2008
Dataset available for research and educational purposes
Descriptions and Documentation of Observations of Temperature, Precipitation, Wind, Cloud Cover, Air Pressure, Humidity and Depth of Snow
Læs rapporten/Read the report

No. 09-10
Claus Petersen, Alexander Mahura and Bent Sass
Road Weather Modelling System: Verification for 2008-2009 Road Weather Season
Læs rapporten/Read the report

No. 09-09
Peter Stauning
Ørsted 10 år i Rummet: 23.2.1999 - 23.2.2009
Festarrangement og Udstilling på Tycho Brahe Planetarium
Læs rapporten/Read the report

No. 09-08
Mikael Scharling og Kenan Vilic
Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse
Læs rapporten/Read the report

No. 09-07
John Cappelen (ed)
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute
Updated July 2009
Læs rapporten/Read the report

No. 09-06
John Cappelen (ed)
DMI Daily Climate Data Collection 1873-2008, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - including Air Pressure Observations 1874-2008 (WASA Data Sets)
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No 09-05
John Cappelen (ed)
DMI Monthly Climate Data Collection 1768-2008, Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No 09-04
John Cappelen
DMI Annual Climate Data Collection 1873-2008, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data
Hent grafik/Get graphics

No. 09-03
Rikke Sjølin Thomsen
Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. Årsnotat 2008
Læs rapporten/Read the report

No. 09-02
John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen
Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 09-01
John Cappelen
Danmarks klima 2008 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

2008

No. 08-12
Jacob W. Nielsen, Jens Murawski and Nicolai Kliem
Oil drift and fate modelling off NE and NW Greenland
Læs rapporten/Read the report

No. 08-10
John Cappelen and Claus Kern-Hansen
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute. Updated July 2008
Læs rapporten/Read the report

No. 08-09
Claus Petersen, Alexander Mahura, Bent Sass and Torben Pedersen
Road Weather Modelling System: Verification for 2007-2008 Road Weather Season
Læs rapporten/Read the report

No. 08-08
Peter Stauning og Søren Henriksen
Nordlysets Maler : Harald Moltkes Malerier på Meteorologisk Institut
Læs rapporten/Read the report

No. 08-07
Eva Howe
Analysis of SSMIS data
Læs rapporten/ Read the report

No. 08-06
Rikke Sjølin Thomsen
Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. Årsnotat 2007
Læs rapporten/Read the report

No. 08-05
John Cappelen, Ellen Vaarby Laursen and Claus Kern-Hansen
DMI Daily Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - including Air Pressure Observations 1874-2007 (WASA Data Sets)
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No 08-04
John Cappelen, Ellen Vaarby Laursen, Peter Viskum Jørgensen and Claus Kern-Hansen
DMI monthly Climate Data Collection 1768-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 08-03
John Cappelen
DMI Annual Climate Data Collection 1873-2007, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and Danish summary
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data
Hent grafik/Get graphics

No. 08-02
John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen
Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with English translations
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 08-01
Danmarks klima 2007 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

2007

No. 07-11
Claus Petersen, Bent Sass, Alexander Mahura and Torben Pedersen
Road Weather Modelling System: Verification for 2005-2007 Road Weather Seasons
Læs rapporten/Read the report

No. 07-10
John Cappelen, Claus Kern-Hansen and Kim Sarup
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute
Updated September 2007
Læs rapporten/Read the report

No. 07-09
Lonny Hansen
Hourly values of sea level observations from two stations in Denmark. Hornbæk 1890-2005 and Gedser 1891-2005
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 07-07
John Cappelen, Ellen Vaarby Laursen and Claus Kern-Hansen
DMI Daily Climate Data Collection 1873-2006, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - including Air Pressure Observations 1874-2006 (WASA Data Sets)
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 07-06
John Cappelen, Ellen Vaarby Laursen, Peter Viskum Jørgensen and Claus Kern-Hansen
DMI Monthly Climate Data Collection 1768-2006, Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 07-05
John Cappelen
DMI Annual Climate Data Collection 1873-2006, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with graphics and danish summary
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data
Hent grafik/Get graphics

No. 07-03
Rikke Sjølin Thomsen
Drift af Spildevandskomitéens Regnmålersystem. Årsnotat 2006
Læs rapporten

No. 07-02
John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen
Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret - with english translations
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 07-01
John Cappelen
Danmarks klima 2006 med Tórshavn, Færøerne og Nuuk, Grønland - with English translations
Læs rapporten/Read the report


2006

No. 06-18
Jügen Watermann and Hans Gleisner
Geomagnetic Activity Forecast Service (GAFS). Final Project Report, Vol. 1
Læs rapporten / Read the report

No. 06-17
Ole Bøssing Christensen, Martin Drews, Jens Hesselbjerg Christensen, Klaus Dethloff, Klaus Ketelsen, Ines Hebestadt and Anette Rinke
The HIRHAM Regional Climate Model. Version 5
Læs rapporten / Read the report

No. 06-16
Alexander Mahura, Claus Petersen, Bent Hansen Sass and Peter Holm
Thermal Mapping Data for Verification of the Overall Performance of the DMI-HIRLAM Road Weather Model System
Læs rapporten / Read the report

No. 06-15
Flemming Vejen
Nyt SVK system. Sammenligning af nedbørmålinger med nye og nuværende system
Læs rapporten/Read the report

No. 06-14
Søren Andersen and Igor Belkin (University of Rhode Island)
Adaptation of global frontal climatologies for use in the OSISAF Global SST cloudmasking scheme
Læs rapporten/Read the report

No. 06-13
Ane Marie Closter, Rikke Margrethe Closter, John Cappelen, Jens Hesselbjerg Christensen, Kirsten Christoffersen (FBL) and Claus Kern-Hansen:
Temperature measurements in Copenhagen from 1767 to 1860
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 06-12
John Cappelen, Claus Kern-Hansen and Kim Sarup:
Guide to Climate Data and Information from the Danish Meteorological Institute
Læs rapporten/Read the report

No 06-11
Michael Scharling, Kirsten Rajakumar, Lonny Hansen og Jens Juncher Jensen:
Cataloque of meteorological observing stations operated by DMI 1 January 2006
Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapporten/Read the report

No. 06-10
John Cappelen, Ellen Vaarby Laursen and Claus Kern-Hansen:
DMI Daily Climate Data Collection 1873-2005, Denmark and Greenland
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 06-09
John Cappelen, Ellen Vaarby Laursen, Peter Viskum Jørgensen and Claus Kern-Hansen:
DMI monthly Climate Data Collection 1768-2005, Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 06-08
John Cappelen:
DMI Annual Climate Data Collection 1873-2005, Denmark, The Faroe Islands and Greenland
- with graphics and danish summary
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data
Hent grafik

No. 06-07
Mads Hvid Ribergaard, Nicolai Kliem and Martin Jespersen
HYCOM for the North Atlantic Ocean with special emphasis on West Greenland Waters
Læs rapporten/Read the report

No. 06-06
Jacob W. Nielsen, Nicolai Kliem, Martin Jespersen and Bettina M. Christiansen:
Oil drift and fate modelling at Disko Bay
Læs rapporten/Read the report

No. 06-04
Peter Thejll:
Lunar observability
Læs rapporten/Read the report

No. 06-03
Maja Kjørup Nielsen og John Cappelen:
Drift af Spildevandskomitéens regnmålersystem. Årsnotat 2005
Læs rapporten

No. 06-02
John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen:
Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret
with English translations
Læs rapporten
Hent data

No. 06-01
John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen:
Danmarks klima 2005 med Tórshavn, Færøerne, og Nuuk, Grønland - with english translations
Læs rapporten

2005

No. 05-18
Maja Kjørup Nielsen:
Solskinstimer i Pituffik. Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata
Læs rapporten

No. 05-16
Flemming Vejen:
Pilotprojekt: Beregning af dynamisk korrektion af nedbør på Samsø, 1989-2003
Læs rapporten

No. 05-15
Xiaohua Yang, Maryanne Kmit, Claus Petersen, Niels Woetmann Nielsen, Bent Hansen Sass, Bjarne Amstrup:
The DMI-HIRLAM upgrade in November 2005
Læs rapporten / read the report

No. 05-14
John Cappelen og Claus Kern-Hansen:
Europæiske klimanormaler 1971-2000
Datasæt indsamlet under EUMETNET/ECSN programmet "European Climate Atlas"
Læs rapporten
Hent data/Get data

No. 05-13
Claus Petersen, Maryanne Kmit, Niels Woetmann Nielsen, Bjarne Amstrup and Vibeke Huess:
Performance of DMI-HIRLAM-T15 and DMI-HIRLAM-S05 and the storm surge model in winter storms
Læs rapporten/read the report

No. 05-12
Alexander Mahura, Kai Sattler, Claus Petersen, Bjarne Amstrup, Alexander Baklanov:
DMI-HIRLAM Modelling with High Resolution Setup and Simulations for Areas of Denmark
Læs rapporten/read the report

No. 05-11
K.B. Lauritsen and F. Rubek:
GRAS SAF Open Loop Workshop
Læs rapporten/Read the report
See the presentations (link)

No. 05-10
Xiaohua Yang, Maryanne Kmit, Bent Hansen Sass, Bjarne Amstrup, Karina Lindberg, Claus Petersen, Ulrik Korsholm, Niels Woetmann Nielsen:
The DMI-HIRLAM Upgrade in May 2005
Læs rapporten / read the report

No. 05-09
Xiaohua Yang, Claus Petersen, Bjarne Amstrup, Bjarne Stig Andersen, Henrik Feddersen, Maryanne Kmit, Ulrik Korsholm, Karina Lindberg, Kristian Mogensen, Bent Hansen Sass, Kai Sattler and Niels Woetmann Nielsen:
The DMI-HIRLAM upgrade in June 2004
Læs rapporten/read the report

No. 05-08
Erik Buch et al.:
Tsunami. Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande
Læs rapporten

No. 05-07
Maja Kjørup Nielsen:
Drift af Spildevandskomitéens regnmålersystem. Årsnotat 2004
Læs rapporten


No. 05-06
John Cappelen:
DMI annual climate data collection 1873-2004, Denmark, The Faroe Islands and Greenland - with Graphics and Danish Abstracts
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 05-05
John Cappelen, Ellen Vaarby Laursen, Peter viskum Jørgensen and claus Kern-Hansen:
DMI monthly Climate Data Collection 1768-2004, Denmark, The Faroe Islands and Greenland
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 05-04
John Cappelen, Ellen Vaarby Laursen and Claus Kern-Hansen:
DMI daily climate data collection 1873-2004, Denmark and Greenland
Læs rapporten/Read the report
Hent data/Get data

No. 05-03
Anne Frøsig og Alix Rasmussen:
Pollen- & sporemålinger i Danmark. Sæsonen 2003
Læs rapporten

No. 05-02
Ulrik Smith Korsholm, Claus Petersen and Maryanne Kmit:
High resolution DMI-HIRLAM model version covering southern Greenland
Læs rapporten / Read the report

No 05-01
John Cappelen and Bent Vraae Jørgensen
The Climate of Denmark 2004 with the Faroe Islands and Greenland with Danish translations
Læs rapporten/Read the report