twitter google+ facebook

Tekniske rapporter

Videnskabelige og tekniske resultater fra DMI publiceres i internationale tidsskrifter, i konferencerapporter og i DMI's egne rapportserier. Her finder du de nyeste tekniske rapporter fra DMI.

Se også andre rapport-serier

1998

No. 98-19
Anna Hilden og Jakob Hansen:
Quality and availability of AMIS data for the growing seasons of 1997 and 1998.
Læs rapporten/ Read the report (439KB)

No. 98-18
Søren Andersen:
Monthly Arctic Sea Ice Signatures for Passive Microwave Algorithms. December 1998.
Læs rapporten/ Read the report (1146 KB)

No. 98-17
Mikael Scharling:
Klimagrid Danmark, nedbør 10*10 km.
Læs rapporten (639KB)

No. 98-16
Anna Hilden, Ove Kjær, Rasmus Feldberg og Jakob Hansen:
Forecast verification report.
Læs rapporten/ Read the report (120 KB)

No. 98-15
Jérôme Chenevez:
Kalman Filtering of DACFOS.
Læs rapporten/Read the report
Hent/Get appendix 1
Hent/Get appendix 2
Hent/Get appendix 3
Hent/Get appendix 4
Hent/Get appendix 5

No. 98-14
John Cappelen og Ellen Vaarby Laursen:
The Climate of The Faroe Islands - With Climatological Standard Normals, 1961-1990
Læs rapporten/ Read the report (935 KB) Hent data/ Data files (208 KB)

No. 98-13
Peter Thejll og Henrik Svensmark:
Comments on the paper "Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries", by Mann, Bradley and Hughes, in Nature, 1998, April 23, p.779.

No. 98-11
Per Ernström:
Notes on prepossing of magnetometer data for AMIE.

No. 98-10
Peter Allerup, Henning Madsen og Flemming Vejen:
Standardværdier (1961-90) af nedbørkorrektioner.
Læs rapporten (282 KB)

No. 98-9
Flemming Vejen, Peter Allerup og Henning Madsen:
Korrektion for fejlkilder af daglige nedbørmålinger i Danmark.
Læs rapporten (672 KB)

No. 98-8
Per Ernström:
Running AMIE on UNIX.

No. 98-7
Per Ernström:
Installing AMIE on UNIX.

No. 98-6
Per Ernström
AMIE for UNIX, a new version.

No. 98-5
Jacob Woge Nielsen
Verification of Sea Level Forecasts 1997.
Læs rapporten/ Read the report (3.191 KB)

No. 98-4
Ellen Vaarby Laursen, John Cappelen:
Observed Hours of Bright Sunshine in Denmark -
with Climatological Standard Normals, 1961-90.
Læs rapporten/ Read the report (305 KB) Hent data/ Data files (51 KB)

No. 98-3
Projects at DMI Supported by the European Commission
Projects initiated after autumn 1994.
Læs rapporten/Read the report (1318 KB)

No. 98-2
Hanne Kjær Jørgensen:
Drift af Spildevandskomitéens regnmålersystem
Årsnotat 1997

No. 98-1
Anna Hilden, Ove Kjær and Rasmus Feldberg:
Forecast Verification Report
January 1998
Læs rapporten/ Read the report (139 KB)