twitter google+ facebook

Tekniske rapporter

Videnskabelige og tekniske resultater fra DMI publiceres i internationale tidsskrifter, i konferencerapporter og i DMI's egne rapportserier. Her finder du de nyeste tekniske rapporter fra DMI.

Se også andre rapport-serier

2000

No. 00-28
Nicolai Kliem:
A sea ice forecasting system for the Cape Farewell area.
Læs rapporten/ Read the report (5.312 KB)

No. 00-27
Jun She:
Hirlam-Wam quality assessment for Winds and Waves in the North Sea.
Læs rapporten / Read the report (617 KB)

No. 00-26
Bent Hansen Sass, Niels Woetmann Nielsen, Jess U. Jørgensen, Bjarne Amstrup and Maryanne Kmit:
The operational DMI-HIRLAM system.
Læs rapporten/ Read the report (983 KB)

No. 00-25
Jacob Woge Nielsen og Mads Hvid Nielsen:
Verifikation af vandstandsprognoser 1999.
Læs rapporten (922 KB)

No. 00-24
Thomas H. Allin and Torsten Neubert:
First European Sprite Campaign: EuroSprite 2000 Summary Report.
Læs rapporten/ Read the report (4.050 KB)

No. 00-22
Torsten Neubert (ed.), Pascale Ultré-Guérard (ed.):
Ørsted 3rd international science team meeting: proceedings.

No. 00-21
Mikael Scharling og Claus Kern-Hansen:
Klimagrid - Danmark. Praktisk anvendelse af nedbørkorrektion på gridværdier.
Læs rapporten (345 KB)

No. 00-20
Flemming Vejen, Henning Madsen og Peter Allerup:
Korrektion for fejlkilder på målinger af nedbør - Korrektionsprocenter ved udvalgte stationer 1989-1999.
Læs rapporten (1.637 KB)

No. 00-19
Mads Hvid Nielsen og Jacob Woge Nielsen:
Stormflodsrapport - Højvandet den. 19. - 20. november 1999.
Læs rapporten (11.265 KB)

No. 00-18
John Cappelen, Bent Vraae Jørgensen, Ellen Vaarby Laursen, Lotte Sligting Stannius og Rikke Sjølin Thomsen:
The Observed Climate of Greenland, 1958-99 - with Climatological Standard Normals, 1961-90.
Læs rapporten/ Read the report (1.604 KB)
Data files (1.218 KB) Wind roses (370 KB)

No. 00-17
John Cappelen and Ellen Vaarby Laursen:
Daily Temperature Normals - Denmark, The Faroe Islands and Greenland.
Læs rapporten/ Read the report (58 KB) Hent data/ Data files (60 KB)

No. 00-16
Eigil Kaas, Annette Guldberg, Bennert Machenhauer et. al.:
POTENTIALS - Project On Tendency Evaluations using New Techniques Atmospheric Long-term Simulations.
Progress report for the second project year (1/1 1999 - 31/12 1999).
Læs rapporten/ Read the report (2.753 KB)

No. 00-15
Flemming Vejen, Henning Madsen og Peter Allerup:
Korrektion for fejlkilder på målinger af nedbør - Korrektionsprocenter ved udvalgte stationer - Foreløbige tal for 1999.
Læs rapporten (178 KB)

No. 00-14
Sissi Kiilsholm and Alix Rasmussen:
Trends of Air Pollution in Denmark, Normalised by a Simple Weather Index Model.
Læs rapporten/ Read the report (2.170 KB)

No. 00-13
Alix Rasmussen:
Trafik og Miljø - Overvågning af luftkvaliteten, Atmosfæremodeller, Atmosfærekemimodeller samt smog og ozon, Drivhuseffekt og klima.
Sammenfattende rapport over DMI's Trafikpuljeprojekter 1995-99.
Læs rapporten (2.654 KB)

No. 00-12
Alix Rasmussen og Lene Hodal:
Pollen- og Sporemålinger i Danmark - sæsonen 1999.
Læs rapporten (299 KB)

No. 00-11
Mikael Scharling:
Klimagrid - Danmark, normaler 1961-90, måneds- og årsværdier.
Nedbør 10*10, 20*20 & 40*40 km, temperatur og potentiel fordampning 20*20 & 40*40 km.
Læs rapporten (724 KB) Hent data (81 KB)

No. 00-10
Jérôme Chenevez:
Kalman Filtering of DACFOS Verification Report for 1999.
Læs rapporten/ Read the report (289 KB)

No. 00-09
K. Sattler, B. Amstrup, A. Hilden og J. Hansen:
Evaluation of the HIRLAM Surface Analysis Scheme for 2 metre Temperature and Relative Humidity by Comparison with AMIS Gridded Observations - March 2000.
Læs rapporten/ Read the report (8.834 KB)

No. 00-08
John Cappelen:
The Climate of Denmark - Key Climatic Figures, 1990-99
Læs rapporten/ Read the report (258 KB)

No. 00-7
Paul Eriksen:
Calibration of Ozone Spectrophotometers operationg in Qaanaaq (Dobson #092), Kangerlussuaq (Brewer #053) and Copenhagen (Brewer #082).
Læs rapporten/ Read the report (365 KB)

No. 00-06
N. K. Petersen og N. W. Nielsen:
Isbilmålinger i perioden januar-marts 1999
Læs rapporten/Read the report (781 KB)

No. 00-05
Sissi Kiilsholm:
Validation of DACFOS Surface Ozone Forecasts 1996-98 - Description of the new Verification System and Model Improvement.
Læs rapporten/ Read the report (7.002 KB)

No. 00-04
Jérôme Chenevez:
Kalman Filtering of DACFOS First Verification Report Period July - December 1998.
Læs rapporten/ Read the report (667 KB)

No. 00-03
Maja Kjørup Nielsen:
Drift af Spildevandskomitéens regnmålersystem - Årsnotat 1999.
Læs rapporten (187 KB)

No. 00-02
Bent Hansen Sass og Claus Petersen:
Verification Report for the 1998-1999 Slippery Road Season.
Læs rapporten/ Read the report (375 KB)

No. 00-01
Eigil Kaas, Uffe Andersen et al.:
STOWASUS 2100, Regional Storm, Wave and Surge Scenarios for the 2100 Century: Progress report for the second project year.
Læs rapporten/ Read the report (4.121 KB)