twitter google+ facebook

Meteorologisk leksikon - C

Celsiusskala
Temperaturskala foreslået af A. Celsius i 1742. Skalaen har et nulpunkt ved rent luftmættet vands frysepunkt, mens 100°C repræsenterer vands kogepunkt. Skalaen er positiv ved varmegrader og negativ ved kuldegrader. Skalaen var dog oprindeligt vendt om med 0 som vands kogepunkt og 100 som frysepunkt.

Chill-faktor
Ækvivalent temperatur, der i stille vejr giver samme afkøling af menneskekroppen som den, man oplever når man samtidig eksponeres for lave temperaturer og vind. Jo mere det blæser, jo koldere føles det ved samme temperatur.

Chinook
Föhnvind i Rocky Mountains.

Cirrocumulus

Også kaldet makrelskyer. Højtliggende lagskyer med tydelig bølgeformet struktur. De består af iskrystaller og befinder sig normalt mellem 5-13 km over jordoverfladen.

Cirrostratus
Også kaldet slørskyer. Højtliggende tågeagtige skyer uden tydelig struktur. De befinder sig normalt i en højde af 5-13 km og består af iskrystaller. Solen ses tydeligt igennem, og lysets brydning i iskrystallerne danner til tider en halo.

Cirrus
Også kaldet fjerskyer. Højtliggende hvide iskrystalskyer, der ofte er fjerformede. Højde normalt 5-13 km over jordoverfladen.

Cirrusskærm
Se ambolt.

CO2
Kaldes også kuldioxid - den mest kendte drivhusgas. Den dannes ved forbrænding af kul, olie, gas og biomasse samt ved nedbrydning af organisk stof.

CO2-ækvivalent
En drivhusgas' klimapåvirkning (strålingseffekt) omregnet til CO2 for nem sammenligning. Metan ganges f.eks. med 23 på 100 års skala.

Contrailskyer
Se kondensationsstriber.

COP15
Det 15. store klimamøde under FN der afholdes i København 7. til 18. december 2009. Målet er en global klimaaftale, som afløser Kyoto-aftalen. Læs mere om COP15 i Dmi's tema om klimaord.

Corioliskraft
Den kraft, der pga. Jordens rotation får vinde og havstrømme til at afbøje. På den nordlige halvkugle sker afbøjningen til højre og på den sydlige til venstre.

Cumulonimbus
Bygesky, der opstår ved videreudvikling af cumulus. I toppen ses en cirrusskærm, der også kaldes ambolten. Kan i Danmark opnå en vertikal udstrækning på 12-15 km.

Cumulus
Optårnede skyer med tydelige konturer, der er dannet ved konvektion i ustabil luft. Skyerne, der også kaldes blomkålskyer består af vanddråber.

Cyklon

Et lavtrykssystem (-område), men også betegnelse for et tropisk uvejr i området omkring Det Indiske Ocean.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 23. april 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder