twitter google+ facebook

Meteorologisk leksikon - O

Okklusion
Sammensmeltning af fronter, der opstår, når en koldfront indhenter en varmfront.

Orkan
Vindstyrke 12 Beaufort; mere end 33 m/s.

Orografisk nedbør
Nedbør fra orografiske skyer, der dannes ved at fugtig luft afkøles på vej over en forhindring, fx en bjergkæde.

Orografiske skyer
Skyer dannet ved, at luft er tvunget til vejrs under passage af bakker eller bjerge og dermed afkølet. Sådanne skyer er ikke nødvendigvis i kontakt med overfladen, men kan forekomme i ét eller flere lag op til endog meget store højder.

Overisning
Afsætning af is på udsatte overflader, som rammer eller rammes af underafkølede vanddråber (fra nedbør, skyer eller tåge). Luftfartøjer er (ifølge sagens natur) særligt udsatte.

Ozon
I kemisk henseende en særlig form for ilt, hvor molekylet består af tre iltatomer (O3). Ozon i stratosfæren har bl.a. den egenskab, at det virker stærkt absorberende på den kortbølgede ("skadelige") del af Solens ultraviolette lys. Ozon er giftig, og når den optræder i troposfæren, er den skadelig for mennesker, dyr og vegetation.

Ozonhul
Betegnelse for område i stratosfæren, hvor der er mindre ozon end normalt.

Redaktion Niels Hansen, kommunikation@dmi.dk

© DMI, 10. juni 2013.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder