Spørgsmål: Er drivhuseffekten et naturligt fænomen?

Svar: Ja, de vigtigste drivhusgasser er naturligt tilstede i atmosfæren. Uden drivhuseffekten ville Jordens gennemsnitstemperatur være omkring 30°C lavere end i dag. Men mennesket har forøget koncentrationen af drivhusgasserne, hvilket forøger Jordens gennemsnitstemperatur.

 

Spørgsmål: Hvilke gasser er drivhusgasser?

Svar: De vigtigste drivhusgasser er vanddamp, kuldioxid (CO2) og methan (CH4). Andre drivhusgasser er: CFC-gasser, lattergas (N2O) og ozon (O3).

 

Spørgsmål: Hvor kommer de menneskeskabte drivhusgasser fra?

Svar: Menneskeskabte ændringer i koncentrationerne af drivhusgasser stammer fra:

Kuldioxid (CO2):Afbrænding af olie, kul og naturgas (industri, opvarmning, transport), samt cementproduktion.
Methan (CH4):Biologiske processer (kreaturer, risdyrkning) samt tab i forbindelse med udnyttelse af naturgas.
Lattergas (N2O):Industrielle processer, afbrænding af biomasse og brug af kvælstofgødning.
CFC-gasser:Industriel brug (køleanlæg, produktion af skumplast og som opløsningsmiddel).
Ozon (O3):I atmosfærens nederste lag stammer ozon især fra trafikken.

  

Hvor kan jeg læse mere om drivhuseffekten?

Svar: Du kan læse mere om drivhuseffekten og drivhusgasserne i vores spændende temaer, som du finder her:

Tema om drivhuseffekten

Tema om drivhusgasser

Til sidetop

 

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder