twitter google+ facebook

Måleudstyr

Klik på et spørgsmål for at læse svaret...

Hvordan indstilles et barometer?

Hvordan indstilles et hygrometer?

 

Spørgsmål: Hvordan indstilles et barometer?

Svar: Barometret stilles efter det aktuelle, officielle lufttryk fra nærmeste vejrstation. Aktuelle lufttryk findes på vores side med vejrobservationer eller på telefon 1853 (fra udlandet +45 7010 1853). Bemærk tidspunktet.

I situationer med store trykforskelle hen over landet, kan det være en idé, at vente med indstilling af barometret til en dag med mere ensartet trykfordeling, for at få et mere nøjagtigt resultat.

For at anvende de lufttryk til barometerindstilling der angives fra DMI på siden med vejrobservationer eller på tlf. 1853, er det vigtigt at vide at det enkelte lufttryk angivet her repræsenterer det højdereducerede lufttryk dvs., lufttrykket som det ville være ved havoverfladen uanset i hvilken højde det er målt. Som følge af at luften gradvist bliver tyndere jo højere op over havoverfladen man bevæger sig, falder lufttrykket med højden. Mellem havniveau og 2 km’s højde er dette trykfald ca.0.125 hPa pr. m. Dvs. at hvis man f.eks. står på toppen af Himmelbjerget 147 m over havniveau med sit barometer, vil barometret vise et betydeligt mindre lufttryk end det tryk, der oplyses fra nærmeste DMI-målestation.

Eksempel: Hvis lufttrykket fra en målestation nær Himmelbjerget angives til 1005.3 hPa, vil det virkelige lufttryk på Himmelbjerget være: 0.125 hPa/m ×147 m = 18.4 hPa mindre, altså 1005.3 - 18.4 = 986.9 hPa. Altså skal man i dette tilfælde indstille sit barometer til 986.9 hPa.

Bor man mindre end 10 m over havniveau, har trykfaldet med højden næsten ingen betydning for indstillingen af ens hjemmebarometer, men bor man i højere beliggende områder eller i et højhus, må man kende højden over havniveau af sin bolig for at kunne indstille barometret korrekt til det virkelige lufttryk som vist i eksemplet. Man kan med fordel vælge at indstille barometret direkte efter trykket som det er angivet fra DMI, og derved undgå at tage højde for trykfaldet med højden. Barometeret vil da vise lufttrykket som det ville være ved havoverfladen, og trykket vil således være umiddelbart sammenligneligt med lufttrykkene angivet på diverse vejrkort.

Følgende gælder kun aneroidbarometre

Det mest almindelige hjemmebarometer er det såkaldte aneroidbarometer (”barometer uden væske” dvs. uden kviksølv), der består af en lufttom metalkapsel, der udvider sig eller trækker sig sammen afhængig af lufttrykket og hvor trykket angives af en viser på en ur-lignende skive. Normalt indstilles barometret ved at dreje viseren hen på det rigtige tryk vha. en skrue på bagsiden. Husk – ligesom ved almindelig aflæsning - at ”tromme” let på kanten af barometret med f.eks. en finger, for at få viseren til at rykke helt på plads, inden indstillingen påbegyndes.

Er der tvivl om tallene på skiven er angivet i hPa, mb, mm HG eller tommer HG (US, DK, FR), så gælder det typisk, at normaltrykket på skalaen er angivet øverst i midten svarende til kl 12 på en ur-skive:

Normaltryk hPa eller mb = 1013.3
Normaltryk mm HG =  760.0
Normaltryk tommer HG (US) =  29.921 eller 2911/12
Normaltryk tommer HG (DK) =  29.063 eller 29 0.8/12
Normaltryk tommer HG (FR) =  28.076 eller 28 0.9/12

HPa eller mb: Hvis trykket på skiven er angivet i hPa (hektopascal) eller mb (millibar), kan barometeret uden videre indstilles efter det aktuelle lufttryk, der ved DMI angives i hPa (et tryk på f.eks. 1005 hPa = 1005 mb).

Millimeter HG: Hvis trykket på skiven er angivet i mm HG (millimeter kviksølv), skal det aktuelle DMI lufttryk omregnes fra hPa til mm HG før barometeret kan indstilles. Dette gøres let på Meteorologisk lommeregner eller på egen lommeregner, hvor det aktuelle lufttryk fra DMI skal ganges med 0.75 for at få tallet i mm HG. F.eks. hvis det aktuelle lufttryk fra DMI er 1005.3 hPa, så svarer dette tryk til 0.75×1005.3 hPa = 754 mm HG.

Tommer HG: Hvis trykket på skiven er angivet i tommer HG (tommer kviksølv), skal det aktuelle DMI lufttryk omregnes fra hPa til tommer HG før barometeret kan indstilles. Ud over barometre der viser trykket i amerikansk-britiske tommer, tommer HG (US), finder der en del hjemmebarometre af ældre modeller, som anvender en tomme-type efter et gammelt dansk længdemål, tommer HG (DK), eller efter et gammelt fransk længdemål, tommer HG (FR). Barometerskiven på disse er ofte inddelt i 1/12tommer.

Tommer HG (US): Omregningen fra hPa til tommer HG (US) kan gøres på Meteorologisk lommeregnereller på egen lommeregner, hvor det aktuelle lufttryk fra DMI skal ganges med 0.0295 for at få tallet i tommer HG. F.eks. hvis det aktuelle lufttryk fra DMI er 1005.3 hPa, så svarer dette tryk til 0.0295×1005.3 hPa = 29.656 tommer HG (US) ˜ 29 8/12 tommer HG (US).

Tommer HG (DK): Omregningen fra hPa til tommer HG (DK) må gøres på egen lommeregner, hvor det aktuelle lufttryk fra DMI skal ganges med 0.0287 for at få tallet i tommer HG (DK). F.eks. hvis det aktuelle lufttryk fra DMI er 1005.3 hPa, så svarer dette tryk til 0.0287×1005.3 hPa = 28.832 tommer HG (DK) ˜ 28 10/12 tommer HG (DK).

Tommer HG (FR): Omregningen fra hPa til tommer HG (FR) må gøres på egen lommeregner, hvor det aktuelle lufttryk fra DMI skal ganges med 0.0277 for at få tallet i tommer HG (FR). F.eks. hvis det aktuelle lufttryk fra DMI er 1005.3 hPa, så svarer dette tryk til 0.0277×1005.3 hPa = 27.857 tommer HG (FR) ˜ 27 10/12 tommer HG (FR).

 

Spørgsmål: Hvordan indstilles et hygrometer?

Svar: Hygrometret omvikles med en våd drypfri klud. Efter ca. 30 minutter bør hygrometret vise mindst 95% fugtighed. I modsat fald stilles viseren til en visning på 95%. Undersøg dog først, om hygrometret kan tåle denne behandling.

Til sidetop.

 

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder