twitter google+ facebook

HARMONIE

Geografisk dækning af DMI's operationelle versioner af HARMONIE for henholdsvis det sydvestlige Grønland og Danmark.

DMI har i flere år afviklet den avancerede vejrprognosemodel HARMONIE, som er egnet til forudsigelse af atmosfæriske fænomener på kilometerskala. Modellen har fokus på begivenheder, som finder sted i lille skala, men med potentielt alvorlige følger, såsom ekstrem konvektiv nedbør (skybrud) og hurtigt udviklende stormlavtryk.

HARMONIE, som er en forkortelse for Hirlam Aladin Research (towards) Mesoscale Operational NWP in Europe, er en model til forskningsbrug såvel som operationel anvendelse. Modellen udvikles i et samarbejde mellem to europæiske forskningsgrupper, HIRLAM-B og ALADIN, hver med deltagelse af dusinvis af meteorologiske institutter. DMI spiller som medlem af HIRLAM-B en aktiv rolle i udviklingen af modelsystemet samt den rutinemæssige afvikling heraf.

DMI-HARMONIE afvikles fire gange i døgnet for det sydvestlige Grønland til brug for vejrudsigter for dette område. Takket være den høje opløsning på 2 km og en bedre beskrivelse af de dynamiske og termiske processer i den ikke-hydrostatiske model er prognosekvaliteten af høj kvalitet - navnlig for vind.

DMI-HARMONIE afvikles også dagligt for et område omkring Danmark med en gitterpunktsopløsning på 2.5 km. I december 2012 implementerede Center for Meteorologiske Modeller ved DMI en modelopgradering for det danske område.

Det nye system foretager dataassimilering (3DVAR) hver tredje time efterfulgt af en to-døgns prognose, hvorved der produceres en vejrprognose i høj opløsning otte gange i døgnet. Denne opgradering er i øvrigt forberedt på øget anvendelse af 'remote sensing'-data såsom ATOVS-AMSU, GPS radio-okkultation, ASCAT vind samt vejrradardata. Med denne nye modelpakke bliver flere output-parametre tilgængelige for slutbrugerne.

For yderligere information kontakt:

Seniorforsker Xiaohua Yang, Forskning og udvikling, tlf. 39 15 74 30

Redaktion Marianne Brandt, kommunikation@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder