twitter google+ facebook

Oversigt over målinger af Ozonlaget og UV-stråling fra Solen

Ozonlaget er en del af Jordens atmosfære i cirka 10-50 km højde, også kaldet stratosfæren, hvor der findes forhøjede koncentrationer af ozon. Ozonlaget beskytter det biologiske liv ved Jordens overflade mod indtrængning af skadelig ultraviolet (UV) stråling fra Solen. Ozon er også en drivhusgas, som har indflydelse på atmosfærens strålingsbalance.

Temaet om ozonlag og uv-stråling belyser disse emner mere detaljeret.

I siderne herunder finder du en oversigt, hvor du kan finde aktuelle målinger af UV-stråling over Danmark og ozonlaget fra både Grønland (Kangerlussuaq) og Danmark (København), samt et arkiv med gamle målinger.

Der ligger desuden en animation med kort over ozonlaget fra henholdsvis nord- og sydpolen.

Ozon og UV-sider:

Aktuelt om ozonlag / uv:  

Ozonlaget over Danmark (København):  

Ozonlaget over Kangerlussuaq (Søndrestrømfjord):

Animation med kort over ozonlaget fra 1979 til 2015

Ozonlaget over Danmark og Grønland 1979-2017:

Ozonlaget og UV-stråling

Ozonlaget og dets påvirkning