twitter google+ facebook

Ozonlaget over sydlige halvkugle siden 1979.

Animationen viser kort med middelværdierne af ozonlagets tykkelse i oktober måned over den sydlige halvkugle.

Målingerne i årene 2005 og senere er foretaget med OMI instrumentet (Ozone Monitoring Instrument). I perioden 1979 - 2004 er TOMS instrumentet (Total Ozone Mapping Spectrometer) brugt. Alle er satellitmålinger fra NASA Goddard Space Flight Center.

I årene 1995 og 1996 er dog brugt målinger fra NOAA's TOVS instrument (TIROS Operationel Vertical Sounder).

Kortene kan sammenlignes med en tilsvarende animation over Arktis med samme farveskala.

Tallene er i enheden Dobson Units (DU).

Tykkelsen af det antarktiske ozonlag i oktober siden 1979.