twitter google+ facebook

Ozonlaget over nordlige halvkugle siden 1979.

Animationen viser kort med middelværdierne af ozonlagets tykkelse i marts måned over den nordlige halvkugle.

Målingerne i perioden 1979-2004 er fra TOMS instrumentet (Total Ozone Mapping Spectrometer), NASA Goddard Space Flight Center.

Dog er der i årene 1995 og 1996 brugt målinger fra NOAA's TOVS instrument (TIROS Operationel Vertical Sounder).

Målingerne i perioden 2005-2009 er foretaget med OMI instrumentet (Ozone Monitoring Instrument).

Fra 2010 er målingerne fra EUMETSAT instrumenterne GOME-2 (Global Ozone Monitoring Experiment-2).

Kortene kan sammenlignes med en tilsvarende animation over Antarktis med samme farveskala.

Tallene er i enheden Dobson Units (DU).

Tykkelsen af det arktiske ozonlag i marts siden 1979.