twitter google+ facebook

Bioterror

Udredningshold fra Center for Biosikring og -Beredskab. Kilde: Ugeskrift for Læger 172/2 11. januar 2010. Biologisk krig og terror: forebyggelse og imødegåelse. Centerchef John-Erik Stig Hansen, CBB.

Biologiske våben er forbudt i henhold til internationale konventioner. Visse biologiske stoffer kan dog have en fredelig anvendelse i fx forskning eller industrivirksomhed, men også misbruges til fremstilling af biologiske våben.

Center for Biosikring og -Beredskab (CBB) ved Statens Serum Institut varetager det danske beredskab til at imødegå faren ved et biologisk udslip eller angreb. I det operative beredskab indgår desuden spredningsvurdering under anvendelse af beslutningsstøttesystemet HPAC (Hazard Prediction & Assessment Capability) til vurdering af spredningen af biologisk kampstof.

DMI stiller rutinemæssigt prognosedata fra DMI’s operationelle numeriske vejrprognosemodel til rådighed for CBB. Prognoserne indeholder data i bedst mulig rumlig og tidslig opløsning for nærområdet omkring Danmark. Desuden yder DMI generel meteorologisk rådgivning til beredskabet.

Link til CBB: http://www.biosikring.dk

For yderligere information kontakt:

Chefkonsulent, ph.d. Jens Havskov Sørensen, Danmarks Meteorologiske Institut, tlf. 39 15 74 32