twitter google+ facebook

Tjernobyl - en atomkatastrofe fylder 20

Den 26. april 2006 var det 20 år siden atomkraftværket i Tjernobyl blev en del af verdenshistorien, da den ene af værkets reaktorer nedsmeltede. Det fik konsekvenser for det danske beredskab.

Den hidtil alvorligste ulykke på et atomkraftværk fandt sted den 26. april 1986 på Tjernobyl-værket ved Kiev i Ukraine.

I forbindelse med et eksperiment på værket blev sikkerhedsforskrifterne tilsidesat. Resultatet var en ukontrollabel kædereaktion, og ved den efterfølgende kraftige eksplosion og brand blev reaktorbygningen ødelagt.

Eksplosionen bevirkede, at meget store mængder radioaktivt materiale de følgende ti døgn slap ud i atmosfæren. Forureningen spredtes med vinden over det meste af Europa med alvorlige konsekvenser flere steder.

Katastrofen på Tjernobyl satte for alvor skub i udviklingen af modeller for luftbåren spredning og var således med til at forme det beredskab, Danmark har i dag. Og nu er det ikke længere blot atomulykker, der er fokus på, men også terror.

For yderligere information kontakt:

Chefkonsulent, ph.d. Jens Havskov Sørensen, Danmarks Meteorologiske Institut, tlf. 39 15 74 32
Chefkonsulent Steen Hoe, Beredskabsstyrelsen, tlf. 45 90 62 47