1 X 2
1. Vi oplever flest klimaændringer ved en temperaturstigning på:
1.) 1oC globalt
X.) 2oC globalt
2.) 4oC globalt
2. Havisen i Arktis er vigtig for klimaet, fordi den:
1.) Bremser varme havstrømme fra syd
X.) Reflekterer en masse solenergi tilbage til verdensrummet
2.) Standser fordampningen fra havoverfladen
3. Hvis al isen på Grønland smelter, så stiger havet:
1.) 7 meter
X.) 40 meter
2.) 70 meter
4. Når kloden er opvarmet et par grader, så bliver landbruget:
1.) Bedre i hele verden
X.) Bedre i Nordeuropa, men dårligere mange andre steder
2.) Dårligere i hele verden
5. Når kloden bliver varmere, får alle:
1.) Mere regn
X.) Mindre regn
2.) Dem, der får meget nu, får mere i fremtiden, og dem, som som får lidt nu, får mindre i fremtiden
6. Hvis udledningerne af drivhusgas fortsætter uhindret, stiger temperaturen:
1.) 2oC i det 21. århundrede
X.) 4oC i det 21. århundrede
2.) 8oC i det 21. århundrede
7. Den seneste istid sluttede for:
1.) Ca. 1.000 år siden
X.) Ca. 10.000 år siden
2.) Ca. 100.000 år siden
8. De seneste 200 år er temperaturen på Jorden steget:
1.) 1oC
X.) 2oC
2.) Temperaturen er ikke steget
9. Hvem advarede som den første mod menneskeskabte klimaændringer på grund af CO2?:
1.) Svenske Svante Arrhenius i 1904
X.) Danske Niels Bohr i 1955
2.) Norske Gro Harlem Brundtland i 1987
10. I Danmark har der på et tidspunkt i løbet af den seneste million år levet:
1.) Tyranosaurus, triceratops og velociraptor
X.) Tapir, puma og punggrævling
2.) Uldhåret næsehorn, mammut og rensdyr
11. Klimaaftalen fra Paris i 2015 gælder frem til:
1.) 2020
X.) 2030
2.) Aftalen har ingen udløbsdato
12. Under den globale opvarmning bliver havet mere surt, fordi:
1.) Fisk og skaldyr bliver sure over det varme vand
X.) Varmt vand er bare mere surt
2.) Havet optager CO2 fra luften og omdanner det til kulsyre
13. Den menneskeskabte drivhuseffekt skyldes primært:
1.) Et øget indhold af CO2 i atmosfæren fra afbrænding af fossile brændstoffer
X.) Freon og andre spraygassers nedbrydning af ozonlaget
2.) Den varme der udledes til atmosfæren fra huse, fabrikker, mm.