twitter google+ facebook

Den Grønlandske istjeneste

Istjenesten indhenter og formidler information om isforholdene i de grønlandske farvande, primært af hensyn til skibsfartens sikkerhed. Istjenestens opgaver varetages af Danmarks Meteorologiske Institut, og de udføres i fællesskab af specialister ved DMI i København og isnavigatører udstationeret ved Iscentralen i Narsarsuaq i Sydgrønland.

Istjenestens vigtigste ydelser og produkter inkluderer: iskort, ismeldinger, herunder meldinger om iskantens placering (den reducerede iskant) samt islodsning.

Information om isforholdene tilvejebringes dels via satellitbilleder, som analyseres af erfarne iskortlæggere, dels via egne isrekognosceringer udført med helikopter og dels via observationer foretaget af skibsfarten.

Til at udføre isrekognoscering og lodsning anvender Istjenesten på helårsbasis en Eurocopter 120B Colibri stationeret i Narsarsuaq. Foto: Gert Bjerre.

Information om isens udbredelse, koncentration og type bruges taktisk af rederier og myndigheder ved sejlads, løsning af forskellige opgaver og planlægning. Informationer om havisen bruges også ved inspektionsopgaver, suverænitetshåndhævelse og redningsaktioner og er således en del af grundlaget for en sikker og rettidig transport af gods og passagerer til gavn for det grønlandske samfund.

Kap Farvel-området kortlægges året rundt, typisk 3-4 gange ugentligt i storissæsonen, mens udvalgte kyststrækninger primært kortlægges regionalt i forbindelse ved islæg og opbrud. To gange om ugen udsendes et oversigtsiskort, der dækker samtlige grønlandske farvande.

Foruden kortlægning og overvågning af havis og isforekomster i udvalgte områder af Grønland bidrager Istjenesten med rådgivning af myndigheder i Danmark og Grønland samt i et vist omfang med løsning af opgaver for erhvervslivet.

Istjenesten løser opgaver knyttet til besejling, forsknings- og rådgivningsprojekter både i Grønland og internationalt herunder statistik over isudvikling og besejlingsperioder, rapporter om havis og isbjerge, input til VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for rådgivningsprojekter, forudsigelse af indfrysning og isopbrud og ombord isrådgivning af offshore operationer i isfyldt farvand.

Iskort over Kap Farvel-området den 2. maj 2012.
Satellitbilledanalysen, som ligger bag iskortet ovenfor, udføres i programmet ArcGis. Satellitfoto: Radarsat-2, Canadian Space Agency.