twitter google+ facebook

Stormfloder i fremtidens klima

Vandstanden varierer hele tiden. På grund af tidevandet stiger og falder vandstanden med en periode på godt 12 timer. Bølgerne er generelt højere om vinteren, fordi det typisk blæser mere på den årstid.

Beregningerne af fremtidens klima i Danmark viser tilmed, at vinden vil øge i styrke. Det øgede vindpres giver en yderligere stigning i vandstanden under stormfloder, hvor vind og tidevand spiller sammen.

Samles effekterne fra den generelle vandstandsstigning, landhævningen og det øgede vindpres, kan man beregne vandstanden ved fremtidens ekstreme stormfloder. Ser vi på for eksempel Vadehavet i år 2100, så forventer DMI, at den maksimale vandstand øges med 50 - 170 centimeter. Tallet er givet ved summen af vandstandsstigningen og 30 centimeter ekstra på grund af øget vindpres.

De indre danske farvande er relativt godt beskyttet mod ændringer i vestenvinden, og klimasimuleringer fra DMI viser ingen ændringer i stormflodshøjden i de indre danske farvande ud over ændringerne i havspejlet. Derfor vurderer DMI ændringen i den maksimale stormflodshøjde i de indre danske farvande til 10 - 50 centimeter i 2050 og 20 - 140 centimeter i 2100 (eksklusiv landhævning).

Den øgede vandstand har betydning for, hvor ofte en bestemt tærskelværdi for vandstanden overskrides. Ved København vil vandstanden overstige 1,7 m en gang i løbet af 400 år statistisk set.Hvis middelvandstanden stiger 0,8 meter, skal stormflodsbidraget blot være 0,9 meter for at opnå samme vandstand. Derfor vil de 1,7 m blive overskredet en til to gange i løbet af et år.

I 'Værd at Vide' - boksen til højre finder du link til værktøjet 'Kystplanlæggeren' fra klimatilpasning.dk. Kystplanlæggeren hjælper dig, som bor ved kysten, med at få styr på fremtidens vandstand, bølgeenergipotentiale, kysttype og meget andet.

Højden af den forventede ekstreme stormflodsvandstand (50-årshændelsen) omkring 2050 ifht. nuværende daglig vande. Grafikken stammer fra værktøjet 'Kystplanlæggeren' fra klimatilpasning.dk, som giver dig mulighed for at se, hvordan kystens fysiske forhold udvikler sig i fremtiden.

Af Kristine Skovgaard Madsen, Torben Schmith og Carsten Ankjær Ludwigsen.

© DMI, 16. marts 2012