twitter google+ facebook

Havis og Arktis

På den nordlige halvkugle er der nu mindre havis end for 35 år siden. Denne viden kommer fra målinger af havisens udbredelse ved hjælp af satellitbilleder. 

I løbet af de seneste cirka 10 år er afsmeltningen accelereret, og specielt under minimumsudbredelsen i september måned – måneden med den mindste udbredelse - observeres store ændringer. Samlet set har isen i polhavet aldrig været tyndere og mere sårbar end nu.

Havisens tykkelse og udbredelse er vigtig for forståelsen af det globale klimasystem. Derfor følge klima- og polarforskere verden over udviklingen i det arktiske område nøje.

På DMI's Center for Ocean og Is bliver udviklingen af vejr, hav og is i Arktis fulgt nøje hver eneste dag for at følge den klimatologiske udvikling og for at kunne levere data til numeriske vejr- og havmodeller. Støtte til skibsfarten er også et vigtigt formål.

Her på siden finder du både statisk og dagligt opdateret information om den arktiske tilstand (menuliste til højre) og en beskrivelse af DMI's Grønlandske Istjeneste.

På DMI's Center for Ocean og Is bliver udviklingen af vejr, hav og is i Arktis fulgt nøje hver eneste dag for at følge den klimatologiske udvikling og for at kunne levere data til numeriske vejr- og havmodeller,. Støtte til søfarten er også en vigtig opgave.