twitter google+ facebook

Isdække

Isdækket angiver, hvor stor en del havoverfladen der er dækket med is.

Isdække

Isdække angiver, hvor stor en del et område med is udgør af hele havoverfladen i et geografisk område som fx Baffin bugten eller Østersøen. Selve koncentrationen af is har ingen indflydelse på isdækket.

Isdække