twitter google+ facebook

Gletsjeris

Gletsjeris er is, der stammer fra en gletsjer og findes på land eller i havet. Gletsjeris omfatter isbjerge, kalvis eller isskosser.

 

Gletsjere

Gletsjere er ismasser, der på grund af deres vægt og tyngdekraftens påvirkning bevæger sig til lavereliggende områder. Hovedtyperne er indlandsis, isshelfe, isstrømme, iskapper, piedmontgletsjere, cirkusgletsjere og forskellige typer af dalgletsjere.

Gletsjere

Isvæg

Isvæg betegner gletsjerens front mod havet, hvis gletsjeren ikke flyder på vandet. Fronten skal ligge på jordoverfladen for at kunne blive karakteriseret som en isvæg, selvom den kan være under havoverfladen.

Isvæg

Isstrømme

Isstrømme er dele af indlandsisen, der bevæger sig hurtigere og ikke altid i samme retning som den omkringliggende is. De er ofte let genkendelige i form af deres iøjnefaldende topografi.

Isstrømme

Gletsjertunge

Gletsjertunge bruges om en del af gletsjeren, der kan strække sig flere kilometer ud fra hoveddelen, og som ofte flyder ud i vandet.

Gletsjertunge