twitter google+ facebook

Stormflod

Vandstanden ved kysterne stiger ved pålandsvind og falder ved fralandsvind. Ved moderat pålandsvind lægger man ikke mærke til stigningen længere inde i landet. Vandstanden stiger, men det er som regel kun stranden, der bliver oversvømmet.

Oversvømmelse som følge af stormflod (Polfoto)
Nordvestenstorm over Nordsøen giver stormflod

Men når vinden når op omkring stormende kuling, kan vandstanden stige så meget, at områder, vi normalt opfatter og bruger som land, bliver oversvømmet. Så har vi stormflod. Stormende kuling er vindstyrke 9 på Beaufort-skalaen (hvor 12 er orkan), og det svarer til 21-25 m/sek. Man har dog eksempler på stormflod ved lavere vindstyrke. Det forekommer, når kombinationen af vindretning, tidevand og kystens udformning falder særlig uheldigt ud.

Omfattende oversvømmelser

Stormflod rammer fortrinsvis de kystnære områder, men havvandet kan godt trænge langt ind i landet. Nogle landområder ligger under det normale havniveau og er beskyttet af kystsikring. Hvis vandet stiger op over digekronen, eller der går hul på diget, bliver landet bag ved meget hurtigt oversvømmet. Så kan en evakuering komme på tale. Andre steder kan vandet trænge dybt ind i landet via åer eller floder og brede sig videre ud fra flodbredderne til det omgivende land. Stormen kan også blokere for udstrømmende flodvand, som derfor hober sig op og forårsager oversvømmelser inde i landet.

I en tropisk orkan kan vindhastigheden nå op på 50-60 m/sek. Vind af denne styrke kan presse så meget vand ind mod kysten, at vandstanden stiger med 7-8 meter. I et lavlandet floddelta eller sump kan konsekvenserne blive særdeles alvorlige.

Nogle af de mest udsatte kystområder i verden for tropiske orkaner og stormfloder ligger ved den Bengalske Bugt, i det sydøstlige Kina og ved den Mexicanske Golf. Da en stormflod ramte Bangladesh i 1991, strakte oversvømmelsen sig mange kilometer ind i landet, som ligger meget lavt omkring Ganges-deltaet. 140.000 mennesker mistede livet. Da orkanen Katrina delvist ødelagde New Orleans i 2005, var omkostningerne enorme. Selvom denne orkan var varslet i god tid, gik cirka 2.000 menneskeliv tabt.

I 2012 ramte orkanen Sandy kysten USA's østkyst. Vandstanden steg med mere end fire meter, hvorved dele af New Yorks tunnelbane blev oversvømmet. Denne megapol har aldrig tidligere oplevet en lignende katastrofe. Der var tab af adskillige menneskeliv, og omkostningerne løb op i et flercifret milliardbeløb.

Vandrende lavtryk

I vores del af verden har vi, i stedet for tropiske orkaner, de såkaldte vandrende lavtryk. De dannes på grænsen mellem kold, polar luft og den varmere, subtropiske luft. Disse lavtryk er årsag til langt de fleste af de stormvejr, vi oplever, som regel i vinterhalvåret september-marts. Stormene passerer hen over Skandinavien fra vest mod øst, og passagen hen over Danmark tager typisk en dags tid. Vindstyrken er mere moderat end i troperne og når kun yderst sjældent op på orkan (32 m/sek). Alligevel kan storm over Nordsøen øge vandstanden på nogle kyster med op til 5-6 meter.


Af Jacob Woge
© DMI, december 2012