twitter google+ facebook

Bliver Danmark påvirket af El Niño/La Niña?

Globale klimamodeller gør det muligt at spore selv små vejrændringer tilbage til ENSO. Det viser, at også Europa og Danmark er påvirket af El Niño.

Klimamodeller har den fordel, at de kan køres utallige gange under de forhold som man ønsker. Under fastholdte havtemperaturer, som de er under El Niño, kører en klimamodel adskillige vejrsimuleringer. Dermed kan gennemgående vejrtendenser skelnes fra tilfældige variationer.

Både vejrobservationer fra de seneste 100 år og simuleringer med en global klimamodel, viser at El Niño har en indflydelse på vintervejret i Europa.

Under en normal vinter, er der et kraftigt lavtryk mellem Island og Grønland – det islandske lavtryk. Sammen med et højtryk fra sydligere breddegrader i Atlanterhavet, giver dette en kraftig vestenvind om vinteren. Vestenvinden holder kulden fra Østeuropa og Sibirien væk fra Nordeuropa og Danmark og giver os dermed en relativ mild vinter.

Dog er der en tendens til at det islandske lavtryk svækkes under El Niño. Dermed svækkes vestenvinden, og kulden fra øst har nemmere ved at indtage Mellem- og Nordeuropa.

 

Kort over Europa, som viser temperatur-og trykforhold under henholdsvis El Niño og La Niña. Kilde ECWMF.

Det skal siges, at påvirkningerne i Europa fra El Niño er svage i forhold til dem der opleves i Nordamerika. Derfor opstår afvigelserne heller ikke under alle El Niño'er, hvorimod effekterne i Nordamerika opleves hver gang.

Du finder links til andre hjemmesider med El Niño i 'Værd at Vide'-boksen til højre

Temaet er skrevet af Eigil Kaas, Henrik Feddersen, Wilhelm May, Leif Laursen og Mikael Barfred

Redaktion Martin Olesen og Carsten Ankjær Ludwigsen

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder