twitter google+ facebook

Et internationalt samarbejde

Globale miljøproblemer som den menneskeskabte drivhuseffekt og nedbrydningen af atmosfærens ozonlag kan kun håndteres gennem både internationalt samarbejde og nationale indsatser.

Drivhuseffekten har været erkendt siden midt i 1800-tallet, men kom først for alvor på dagsordenen efter en videnskabelig konference i 1988.  Det mellemstatslige klimapanel IPCC blev oprettet i 1988 som opfølgning på konferencen og på Brundtlandrapporten ”Vores fælles fremtid” fra 1988.  

IPCC udsendte sin første hovedrapport i 1990, og den var baggrund for etablering af en rammeaftale om klimaændringer UNFCCC, herefter betegnet FN’s klimakonvention.

Regeringer verden over forpligter sig igennem klimakonventionen til at søge mod en stabilisering af atmosfærens indhold af drivhusgasser på et niveau, der forhindrer farlige menneskeskabte klimaændringer. Danmark ratificerede Klimakonventionen den 21. december 1993.

Ozonlagets udtynding kom på dagsordenen efter at en videnskabelig artikel i 1985 påviste det antarktiske ozonhul, og ozonlagsudtyndingen førte til, at FN i 1987 udarbejdede Montreal-protokollen, som begrænser udledningerne af ozon-nedbrydende stoffer. Danmark ratificerede protokollen den 16. september 1987.

Tema skrevet af Anne Mette K. Jørgensen og Tina Christensen
Redaktion Niels Hansen
og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder