twitter google+ facebook

Flere ekstreme regnskyl og storme

De stigende temperaturer på kloden betyder, at de mest ekstreme regnskyl og storme vil forekomme markant hyppigere i Danmark end tidligere.

I slutningen af dette århundrede vil stort set alle danskere opleve regnskyl, der er så ekstremt voldsomme, at de tidligere kun forekom én gang per 100. år – og dermed ikke kunne opleves af alle. Sagt i forskersprog vil det, der tidligere var en 100-års-hændelse, til den tid være en 50-års-hændelse.

"Jo mere ekstreme regnskyl, vi taler om, jo klarere tendens vil der være til, at de stigende temperaturer på Jorden får dem til at forekomme hyppigere end tidligere," siger seniorforsker Ole Bøssing Christensen, Danmarks Klimacenter, DMI.

Skybrud i Næstved. Foto Mette Lund

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Morten Andersen

Redaktion Ole Bøssing Chistensen, Bjarne Siewertsen og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk