twitter google+ facebook

Forsmag på syndfloden hvert 50. år

Især om sommeren vil det ske oftere, at 'himlens porte åbner sig'. Og de kraftigste storme vil blive endnu voldsommere.

Et regnvejr, der er så kraftigt, at det hidtil kun ville forekomme en gang per 10 år i Danmark, vil i slutningen af dette århundrede indtræffe omkring hvert 6. år.

"Jo mere ekstrem en begivenhed, vi kigger på, jo klarere vil tendensen være til, at den forekommer hyppigere," siger seniorforsker Ole Bøssing Christensen, Danmarks Klimacenter, DMI.

Med andre ord vil også regnskyl, som vi i dag betragter som kraftige, men som trods alt ikke bliver omtalt på avisernes forsider, blive hyppigere – men ikke dobbelt så hyppigt lige som den helt ekstreme 100-års begivenhed. Omvendt ville man få en endnu mere dramatisk forøgelse i hyppigheden ved at kigge på for eksempel 1.000-års begivenheder.

Lyngbyvej under vand. Foto Finn Majlergaard.

"Men fordi 1.000-års begivenheder i sagens natur er meget sjældne, er det statistiske grundlag for at udtale sig om dem ret dårligt. Så det vil vi helst ikke. Men alt andet lige vil vi da forvente, at de vil optræde markant oftere," forklarer seniorforskeren.

Også for styrken af storme forventer klimaforskerne et tilsvarende mønster i Danmark. Jo mere ekstrem en type storm, man interesserer sig for, jo større øgning i styrken må man forvente. For kraftige stormfloder, der i gennemsnit forekommer en gang hvert andet år, forventer klimaforskerne, at vandstanden vil øges med ca. 30 centimeter i højden. Dette skal lægges oven i stigningen af den gennemsnitlige vandstand, som kan blive et sted mellem en halv og halvanden meter.

Læs hvorfor, stigende temperaturer giver mere ekstremt vejr

Læs hvordan man beregner hyppigheden af ekstreme vejrfænomener

Læs om ekstremt vejr internationalt set

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Morten Andersen

Redaktion Ole Bøssing Chistensen, Bjarne Siewertsen og Carsten Ankjær Ludwigsen, kommunikation@dmi.dk