Mange bud på at lappe klimaet

I takt med at klodens temperatur stiger, bliver det påtrængende at få vurderet effekterne af en række alternative tekniske muligheder for at reparere det løbske klima.

Først den gode nyhed. Selvom indholdet af CO2 i atmosfæren bliver ved med at forøges, og den globale middeltemperatur dermed stiger, findes der tekniske muligheder for at begrænse stigningen i middeltemperaturen. Det viser grundige videnskabelige studier. Så den dårlige nyhed. Modellerne viser samtidig, at de løsninger, som giver de hurtigste og mest markante sænkninger af den globale middeltemperatur, også rummer størst risiko for uheldige bivirkninger.

Alle er enige om, at den bedste og mest sikre kur mod løbske klimaforandringer vil være at begrænse udledningerne af drivhusgasser, især CO2. Men i takt med, at udledningerne fortsætter med at stige, samtidig med at klimaforandringerne får stadig større konsekvenser, er det helt naturligt, at mange interesserer sig for, om klimaet kan 'fikses' gennem tekniske løsninger. Det man på engelsk kalder geo-engineering.

I en situation hvor konsekvenserne af det forøgede niveau af drivhusgasser slår igennem kan det ikke nytte på forhånd at afvise alle andre forslag end at begrænse udslippene af drivhusgasser. Omvendt må man gøre sig klart, at især de mest vidtgående forslag til at manipulere klimaet lægger op til et eksperiment, som vil være i fuld skala og svært at gøre om. Derfor er der behov for grundige videnskabelige studier i hvert enkelt tilfælde. Vel at mærke ikke kun af, hvad teknikken vil gøre for at sænke den globale middeltemperatur, men også af, hvad den vil betyde for de regionale og lokale vejrmønstre.

Temaet ser på en række af de teknikker, der er foreslået til at lappe på vores klima. Hvor meget kan hver teknik bidrage til at sænke klodens temperatur? Og hvor meget ved vi om, hvordan teknikken i øvrigt vil påvirke klimaet? Der er grundlæggende to strategier for geo-engineering: Den ene er at reparere klimaet ved at trække CO2 ud af atmosfæren. Den anden er at reparere klimaet ved at reflektere mere af solens stråling ud i rummet. Den første strategi hjælper også på andre effekter af øget CO2 som forsuring af havene – mens den sidste strategi kun påvirker klimaændringerne.

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Morten Andersen
Redaktion Bo Christiansen og Bjarne Siewertsen, bsi@dmi.dk
© DMI, 11. oktober 2010.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder