At reparere klimaet ved at trække CO2 ud af atmosfæren

Der er forskellige måder at fjerne en del af den ekstra CO2, menneskene udleder, fra atmosfæren igen. De fleste af disse metoder er relativt sikre, men vil til gengæld være mange år om at sænke den globale middeltemperatur.

Plant mere skov, sæt mere gang i havenes algevækst eller træk CO2 ud af luften ad kemisk vej. Sådan lyder tre forskellige bud på løsninger, der alle bygger på den samme grundtanke: Når klimaproblemerne især skyldes, at der er for meget CO2 i atmosfæren, så lad os fjerne en del af CO2'en igen.

Sammenlignet med mere drastiske metoder til at sænke den globale middeltemperatur, så er metoder, der bygger på at trække CO2 ud af atmosfæren, generelt væsentligt mere sikre i den forstand, at de næppe vil ændre de regionale og lokale vejrmønstre i uheldig retning. Dermed slipper man for en række af de problemer, der opstår, hvis en given løsning stiller ét land dårligere i forsøget på at redde et andet land.

Til gengæld viser alle modelberegninger, at det vil tage mange år, før denne type løsninger faktisk vil kunne mærkes i form af en lavere global middeltemperatur. Desuden er det for hver enkelt løsning et spørgsmål, om omkostningerne står mål med udbyttet – det falder dog uden for DMI's område at vurdere.

Læs også:

I stedet for at udlede, burde vi trække CO2 ud af atmosfæren. Billede IStockPhoto

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Morten Andersen
Redaktion Bo Christiansen og Bjarne Siewertsen, bsi@dmi.dk
© DMI, 11. oktober 2010.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder