Spisetid for algerne

Da havene dækker størstedelen af klodens overflade, rummer de et stort potentiale for at trække mere CO2 ud af luften. Der er dog mange usikkerheder ved metoden.

Kun en tredjedel af Jordens overflade er land, og størstedelen af landarealet er allerede optaget af bestemte formål, så mulighederne for at dyrke flere planter på land er begrænsede. Derfor er det en oplagt tanke at udnytte oceanernes store overflader til at reparere klimaet.

Konkret forestiller man sig, at væksten af alger i havene stimuleres ved at tilføre de næringsstoffer, som algerne især mangler. Flere alger vil betyde, at der trækkes mere CO2 ud af luften.

Det er forskelligt alt efter, hvilket område af havet man ser på, hvilket eller hvilke næringsstoffer, der begrænser algernes vækst i dag. Jern er et af de stoffer, som har et stort potentiale for at speede væksten op mange steder. Andre steder vil kvælstof eller fosfor give størst effekt.

Alger ved Hornbæk. Foto Anne Mette K. Jørgensen

En yderligere fordel ved at gøde havene på denne måde er, at man modvirker den forsuring af havene, som den forhøjede mængde af CO2 i atmosfæren forårsager.

Til gengæld er der meget store usikkerheder ved metoden. For det første vil det være meget svært at eftervise, hvor meget ekstra CO2, algerne egentlig optager. For det andet er der stor risiko for, at den ekstra tilførsel af næringsstoffer vil føre til uforudsete og uønskede konsekvenser for de marine økosystemer.

For videnskaben har gødskning af havene en særlig rolle, fordi man i modsætning til de fleste andre forslag til at reparere klimaet faktisk har eksperimenter i stor skala at forholde sig til. Eksperimenterne er ikke udført med tanke på klimaet, men fordi man forskellige steder har interesseret sig for at stimulere algevækst af andre årsager. Data fra disse eksperimenter antyder, at effekten i form af øget CO2-fangst vil være beskeden.

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Morten Andersen
Redaktion Bo Christiansen og Bjarne Siewertsen, bsi@dmi.dk
© DMI, 11. oktober 2010.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder