twitter google+ facebook

Politiske, juridiske og etiske problemer ved at lappe på klimaet

Hvis det i øvrigt viser sig teknisk muligt at reparere det løbske klima, hvem skal så bestemme hvornår, hvordan og hvor meget?

I virkeligheden er den allerstørste forhindring for, at vi kan afmontere den globale opvarmning, måske ikke af teknisk karakter. Der mangler simpelthen et politisk og juridisk grundlag.

Problemet er, at virkningen af sådan et indgreb vil påvirke klimaet i forskellige regioner helt forskelligt. For eksempel viser modelberegninger, at et indgreb med fine svovlpartikler på et niveau, der stabiliserer den globale middeltemperatur i 2070 på samme niveau som i dag, vil gøre Kina koldere end i dag, men Indien varmere. Og, hvad der er værre, store områder i Indien vil samtidig blive udsat for tørke.

"Derfor vil forskellige lande have forskellige interesser med hensyn til, hvor meget den globale middeltemperatur helt præcis skal sænkes. Man kan sagtens forestille sig, at en løsning, som vil redde bestemte lande, vil være katastrofal for andre lande," siger ph.d. og klimaforsker Bo Christiansen, Danmarks Klimacenter, DMI.

Tilmed er løsningen med fine svovlpartikler højt oppe i atmosfæren relativt neutral i den forstand, at partiklerne vil fordele sig jævnt i atmosfæren globalt set. Andre løsninger, for eksempel at stimulere dannelsen af skyer over bestemte områder af havet, vil virke endnu mere forskelligt i forskellige dele af verden.

Tingene bliver yderligere kompliceret af, at der faktisk er lande, som direkte kan have fordel af drivhuseffekten.

"Der er store politiske, juridiske og etiske problemstillinger involveret," slår Bo Christiansen fast og understreger samtidig, at det er helt afgørende at have pålidelige modeller af, hvilke effekter, de foreslåede løsninger vil have for klimaet på regionalt og lokalt niveau.

Temaet er skrevet af videnskabsjournalist Morten Andersen
Redaktion Bo Christiansen og Bjarne Siewertsen, bsi@dmi.dk
© DMI, 11. oktober 2010.

Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder